Màsters

Presentació

El Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona ofereix, en col·laboració amb altres departaments o centres docents, un ventall força ampli d'estudis de segon cicle, entre els quals es compten els màsters oficials, els màsters propis i els postgraus. Els estudis de segon cicle permeten accedir a una formació avançada que dóna pas a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en tasques de recerca.

 

Màsters oficials

Els màsters oficials són els estudis de segon cicle reconeguts formalment a nivell universitari europeu. El Departament de Filologia Grega participa en tres màsters oficials que ofereix la universitat, tots tres amb una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS que es recomana cursar en un sol curs acadèmic. Els tres màstes oficials en què participa el Departament de Filologia Grega són:

Màsters propis

Els màsters propis són estudis de segon cicle que ofereix la universitat per tal de cobrir àrees d'estudi i coneixement que no formen part del currículum de cap dels màsters oficials. Actualment el departament no disposa de cap màster propi. Els darrers que s'havien impartit foren: