Beques per a grau i màsters

Beca General

Pot sol·licitar-la qualsevol alumne matriculat en els estudis de grau i màster.

Per consultar el període de sol·licitud, els requisits i la informació bàsica accediu a l'enllaç beca general del Ministerio.

Beca Mobilitat-Erasmus

La beca Erasmus serveix per passar una estada temporal a una universitat de la Unió Europea amb la qual la UB hi tingui un acord bilateral. Hi poden optar els alumnes de grau i de màster.

Per consultar el període de sol·licitud, els requisits i la informació bàsica accediu a l'enllaç beca Erasmus.

Beca de Col·laboració amb el Departament

Pot sol·licitar-la qualsevol alumne que estigui cursant el darrer curs del grau de filologia clàssica o el màster. Té una durada de vuit mesos.

L'alumne pot sol·licitar

- Beca d'innovació docent vinculada al Grup Electra

- Beca d'investigació

Per consultar el període de sol·licitud, els requisits i la informació bàsica accediu a l'enllaç beca de col·laboració amb el departament.

Beca de Col·laboració amb la UB

Té com a objectiu que l'alumnat desenvolupi tasques de col·laboració a diferents òrgans de la UB i a algunes entitats externes que tenen signats convenis de col·laboració amb la UB. Els becaris reben un ajut econòmic a canvi i són donats d'alta de la Seguretat Social.

Per consultar el període de sol·licitud, els requisits i la informació bàsica accediu a l'enllaç beca col·laboració UB.

Beca Equitat

La beca Equitat és un ajut per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris segons el llindar de renda. Hi poden optar els alumnes de grau i els de màsters universitaris que habiliten per a l'exercici d'una professió.

Per consultar el període de sol·licitud, els requisits i la informació bàsica accediu a l'enllaç beca Equitat.

Ajuts a l'estudi per dificultats econòmiques especials o circumstàncies sobrevingudes

Adreçats als estudiants de grau i màster universitari que no poden assumir l'import de la matrícula a causa d'una circumstància personal sobrevinguda.

Per consultar el període de sol·licitud, els requisits i la informació bàsica accediu a l'enllaç ajut dificultats econòmiques.

 

 

Podeu seguir l'actualitat de les convocatòries de totes les beques a través de l'enllaç http://www.ub.edu/monub/beques/ o el portal Beques i Ajuts de la UB.

Si desitgeu més informació podeu adreçar-vos a beca.estudis@ub.edu