Màster en Cultures i llengües de l'Antiguitat

Presentació

El propòsit d’aquest Màster és formar especialistes en les cultures de dues zones geogràfiques molt importants del món antic, la Mediterrània i el Pròxim Orient - per bé que diferenciades, estretament unides per vincles històrics i culturals - a través de l'estudi de llurs llengües i manifestacions culturals en el sentit més ampli de la paraula. Les seves línies de recerca es corresponen, per tant, amb la pràctica totalitat de disciplines que integren les denominades "ciències de l'antiguitat".

La creació d'aquest Màster és el resultat de la suma dels esforços de tres departaments de la UB – Filologia Grega, Filologia Llatina i Filologia Hebrea – i d’un prestigiós institut de recerca, l’Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA). D’acord amb els usos acadèmics internacionals, el Màster està estructurat a l’entorn de dues especialitats que es corresponen amb ambdós àmbits geogràfics objecte d’estudi: "Filologia Clàssica" i "Bíblia i el Pròxim Orient Antic". D'aquesta manera, bo i assegurant mitjançant uns crèdits obligatoris, l'existència d'una troncalitat i d'una formació bàsica comunes, es promou l'existència i alhora també el reconeixement d'uns estudis aprofundits i especialitzats en aquests importants camps de recerca. 

 

Objectius

L'objectiu del nostre Màster és oferir una formació específica en els camps relacionats dels estudis clàssics, semítics i indoeuropeus, que proporcioni uns coneixements aprofundits sobre les cultures i les llengües de la Mediterrània i del Pròxim Orient a l'antiguitat i sobre llur recepció i continuïtat en èpoques posteriors fins a l'actualitat. Mitjançant aquesta formació, els estudiants han d'adquirir uns coneixements sòlids i una iniciació en l'estudi i la recerca de nivell internacional sobre la cultura antiga de la Mediterrània oriental, base de la tradició occidental posterior, així com unes competències i habilitats que els permetin encarar una carrera ja sia investigadora, acadèmica o professional amb garanties de rigor.

 

Coordinador: Sergi Grau (s.grau@ub.edu)

Facebook: facebook.com/mastercla.ub

Twitter: @MasterCLA_UB

Instagram: @mastercla_ub

Per a més informació, consulteu la pàgina del màster.

Estructura