Masters y posgrados

Presentació

El Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona ofereix, en col·laboració amb altres departaments o centres docents, un ventall força ampli d'estudis de segon cicle, entre els quals es compten els màsters oficials, els màsters propis i els postgraus. Els estudis de segon cicle permeten accedir a una formació avançada que dóna pas a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en tasques de recerca.

 

Màsters oficials

Els màsters oficials són els estudis de segon cicle reconeguts formalment a nivell universitari europeu. El Departament de Filologia Grega participa en tres màsters oficials que ofereix la universitat, tots tres amb una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS que es recomana cursar en un sol curs acadèmic. Els tres màstes oficials en què participa el Departament de Filologia Grega són:

 

Màsters propis

Els màsters propis són estudis de segon cicle que ofereix la universitat per tal de cobrir àrees d'estudi i coneixement que no formen part del currículum de cap dels màsters oficials. El Departament de Filologia Grega participa en dos màsters propis de la Universitat de Barcelona, que tenen una càrrega lectiva entre 40 i 60 crèdits ECTS i una durada recomanada de dos cursos acadèmics.

 

Postgraus

Els postgraus són estudis de segon cicle oferts per la universitat amb una càrrega lectiva i una durada inferiors a les dels màsters, entre 18 i 36 crèdits ECTS en un sol curs acadèmic. Acostumen a formar part del programa dels màsters propis, però es poden cursar separadament. El Departament de Filologia Grega ofereix tres postgraus diferents, en col·laboració amb d'altres departaments i centres docents.

  • Postgrau de Religions del present.
  • Postgrau de Gnosticisme.
  • Postgrau de Càbala.