Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Presentació

El Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, és un màster d'orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació inicial basada en l'adquisició de les competències necessàries per exercir la docència, tant en centres públics com en centres privats, d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

El Departament de Filologia Grega participa conjuntament amb el Departament de Filologia Llatina en la impartició de l'especialitat "Cultura clàssica / llatí i grec", que s'ofereix bianualment.

 

Estructura

El màster té una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS i una durada recomanada d'un curs acadèmic. Els crèdits es distribueixen en tres mòduls diferent: un mòdul genèric de 15 ECTS, un mòdul específic de 25 ECTS i un mòdul pràcticum de 20 ECTS.

 

Mòdul genèric (15 ECTS)

El mòdul genèric és comú a totes les especialitats i consta de les assignatures següents:

 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (5 ECTS)
 • Processos i contextos educatius (5 ECTS)
 • Societat, família i educació (5 ECTS)

 

Mòdul específic (25 ECTS)

El mòdul específic de l'especialitat de "Cultura clàssica / llatí i grec" consta  de dues matèries de 12,5 ECTS, amb diferents assignatures cadascuna.

1. Matèria: Complements disciplinaris.

 • Interpretació, comentari i adaptació de textos grecs (2,5 ECTS)
 • Interpretació, comentari i adaptació de textos llatins (2,5 ECTS)
 • Temes, personatges i mites clàssics en la cultura occidental (2,5 ECTS)
 • Les llengües clàssiques i el lèxic de la ciència, la tècnica i l'art (2,5 ECTS)
 • Scribere, scribendo, dicendo dicere disces: reciclar la docència de les llengües clàssiques (2,5 ECTS)

 

2. Matèria: Didàctica de llengües clàssiques:

 • Didàctica de les llengües clàssiques (5 ECTS)
 • Didàctica de la cultura clàssica (2,5 ECTS)
 • Les TIC en l’aprenentatge de llengües clàssiques (2,5 ECTS)
 • Innovació docent en llengües clàssiques (2,5 ECTS)

 

Mòdul pràcticum (20 ECTS)

 • Pràctiques 1: Cultura clàssica / llatí i grec (5 ECTS)
 • Pràctiques 2: Cultura clàssica / llatí i grec (10 ECTS)
 • Treball de fi de màster Cultura clàssica / llatí i grec (5 ECTS)

Coordinadora: Marta Capllonch

email: mcapllonch@ub.edu

 

Per a més informació, consulteu la pàgina del màster.