Otras actividades

 

2009

20 de noviembre: I jornada sobre lírica griega Mite, performance i mimesi en la poesia grega arcaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

20 y 21 de enero: Seminario Internacional La tradició clàssica en les arts visuals

 

 

 

 

materiales

 

 

 

4 de marzo: II Coloquio Internacional "No és cert aquest discurs". Represes, esmenes i desdoblaments del cant a la Grècia arcaica