Other activity

 

2009

November 20: Mite, performance i mimesi en la poesia grega arcaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

January 20 and 21: International Seminar La tradició clàssica en les arts visuals

 

 

 

material

 

 

 

 

March 4: II International Colloquium "No és cert aquest discurs". Represes, esmenes i desdoblaments del cant a la Grècia arcaica