What's in a Poet? 7h Open International Conference of the Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song

WHAT’S IN A POET?

The figure of the poet in archaic and classical Greece

7th Open International Conference of the Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song (https://sites.rutgers.edu/greeksong/)

Barcelona, July 3-5, 2023

 

Registration to attend the conference is open. The address is:

https://ub.symposium.events/go/Greek_Poet_Bcn

Presentació

L'àrea de recerca del grup és la història de la literatura grega i de la seva recepció. Ens ocupem bàsicament de replantejar els termes teòrics amb què s’han explicat els textos grecs des de l’Antiguitat als nostres dies: gèneres, modes, esquemes compositius, conceptes de la teoria literària… Les repercussions que han tingut aquestes maneres d’entendre la concepció literària i el poeta entre els grecs han estat determinants a l’hora de proposar esmenes, atribucions, comparacions, i han influït també en qualsevol activitat hermenèutica. Per això creiem en la necessitat de reexaminar-les cercant formes més adequades a la comprensió de la literatura que conservem. Es tracta sobretot de trobar noves línies d'aproximació a l'estudi de la literatura grega antiga i per replantejar-se'n la història. És un projecte a llarg termini, que de moment es dedica a confrontar postures sobre aspectes clau de l'experiència literària grega.

L'èmfasi en la recepció es refereix més exactament a la confrontació entre la recepció antiga i la moderna. Per això la primera trobada del grup (2010) es va fer per confrontar la perspectiva “emic” (el punt de vista antic) i la “etic” (el punt de vista modern); però no es tracta només d'això: com hem dit, la finalitat és identificar i reavaluar aspectes clau de la literatura grega antiga. Així doncs, el tema de la segona trobada (2011) ha estat la coralitat, i el de la tercera (2013) la coralitat i la relació entre la literatura i la història.