Altres activitats

2009

20 de novembre: 1a jornada sobre lírica grega Mite, performance i mimesi en la poesia grega arcaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

20 i 21 de gener: Seminari Internacional La tradició clàssica en les arts visuals

 

 

 

 

materials

 

 

 

4 de març: II Col·loqui internacional "No és cert aquest discurs". Represes, esmenes i desdoblaments del cant a la Grècia arcaica