Línia de recerca de doctorat Cultures i llengües del món antic i la seva pervivència

Presentació

Un cop completada la seva formació en el Màster en "Cultures i Llengües de l'Antiguitat", els estudiants poden accedir directament a la Línia de Recerca de Doctorat "Cultures i Llengües del Món antic i la seva pervivència" dins del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals. L'objectiu d'aquesta línia és fomentar la recerca científica en els camps relacionats dels estudis clàssics, semítics i indoeuropeus, a fi d'establir uns coneixements aprofundits sobre les cultures i les llengües de la Mediterrània i del Pròxim Orient en l'antiguitat i sobre la recepció i continuïtat en èpoques posteriors fins a l'actualitat. En el marc d'aquesta línia els estudiants poden confegir les seves tesis doctorals sota la direcció dels especialistes que formen part del seu equip de professorat. També està contemplada la possibilitat de tuteles i codireccions d'acord amb la normativa reguladora d'elaboració de tesis doctorals de la UB. 

 

Accés

Per accedir a aquesta línia, els estudiants han de presentar la seva sol·licitud, en els terminis i en les condicions establertes per la UB, a la Comissió Acadèmica.

A banda de la formació en el Màster en "Cultures i Llengües de l'Antiguitat", la Comissió d'Estudis del Doctorat considera que garanteixen també l'accés al programa els estudis als Màsters de la UB en "Filosofia i Estudis Clàssics" i en "Cultures Medievals". Els estudiants que no hagin cursat cap d'aquests màsters podran també accedir-hi, si la seva formació és afí o d'àmbits relacionats als camps d'estudi esmentats i els seus interessos es corresponen amb els objectius de les línies d'investigació del programa. La Comissió d'Estudis examinarà i valorarà el seu currículum acadèmic i professional i el seu projecte de recerca i comunicarà a l'estudiant la seva decisió. Si ho considera necessari, la Comissió, d'acord amb la normativa de Doctorat de la UB, podrà determinar que l'estudiant cursi complements de formació en el marc del Màster en "Cultures i Llengües de l'Antiguitat".

 

Àrees de coneixement

-Filologia grega

-Filologia llatina

-Lingüística indoeuropea

-Estudis hebreus i arameus

-Assiriologia

 

 

Codi: 101210

Denominació: Cultures i llengües del món antic i la seva pervivència

Antecedents: Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014).

Coordinador de la línia: Ernest Marcos Hierro

email: emarcos@ub.edu

 

Programa de doctorat: Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

Coordinadora del programa: María Luisa Siguan Boehmer

email: marisasiguan@ub.edu

 

 

Per a més informació, consulteu la pàgina de la línia de recerca a: http://www.ub.edu/filologia/doctorat/fitxes/linia-de-recerca-estudis-linguistics-101210.htm