PhD program Cultures and Languages of the Ancient World and their Lasting Presence

Programa de doctorat amb Menció cap a l'Excel·lència.

 

Presentació

Un cop completada la seva formació en el Màster en "Cultures i Llengües de l'Antiguitat", els estudiants poden accedir directament al Programa de Doctorat "Cultures i Llengües del Món antic i la seva pervivència". L'objectiu d'aquest programa és fomentar la recerca científica en els camps relacionats dels estudis clàssics, semítics i indoeuropeus, a fi d'establir uns coneixements aprofundits sobre les cultures i les llengües de la Mediterrània i del Pròxim Orient en l'antiguitat i sobre la recepció i continuïtat en èpoques posteriors fins a l'actualitat. En el marc d'aquest programa els estudiants poden confegir les seves tesis doctorals sota la direcció dels especialistes que formen part del seu equip de professorat. També està contemplada la possibilitat de tuteles i codireccions d'acord amb la normativa reguladora d'elaboració de tesis doctorals de la UB. 

 

Accés

Per accedir a aquest programa, els estudiants han de presentar la seva sol·licitud, en els terminis i en les condicions establertes per la UB, a la Comissió d'Estudis del Programa de Doctorat "Cultures i Llengües del Món antic i la seva pervivència". Els seus membres són: 

Ernest Emili Marcos Hierro, Coordinador - Departament de Filologia Grega

Jordi Avilés Zapater, Secretari - Departament de Filologia Llatina

Adelina Millet Albà - Departament de Filologia Semítica

Ignasi-Xavier Adiego Lajara - Departament de Filologia Llatina

Pau Gilabert Barberà - Departament de Filologia Grega

Ana Mª Bejarano Escanilla - Departament de Filologia Semítica

Alejandra de Riquer Permanyer - Departament de Filologia Llatina

Xavier Riu Camps - Departament de Filologia Grega

 

A banda de la formació en el Màster en "Cultures i Llengües de l'Antiguitat", la Comissió d'Estudis del Doctorat considera que garanteixen també l'accés al programa els estudis als Màsters de la UB en "Filosofia i Estudis Clàssics" i en "Cultures Medievals". Els estudiants que no hagin cursat cap d'aquests màsters podran també accedir-hi, si la seva formació és afí o d'àmbits relacionats als camps d'estudi esmentats i els seus interessos es corresponen amb els objectius de les línies d'investigació del programa. La Comissió d'Estudis examinarà i valorarà el seu currículum acadèmic i professional i el seu projecte de recerca i comunicarà a l'estudiant la seva decisió. Si ho considera necessari, la Comissió, d'acord amb la normativa de Doctorat de la UB, podrà determinar que l'estudiant cursi complements de formació en el marc del Màster en "Cultures i Llengües de l'Antiguitat".

 

Coordinador: Ernest Marcos (emarcos@ub.edu).

 

Per a més informació, consulteu la pàgina del programa de doctorat.