Intercanvis acadèmics

A banda dels intercanvis Erasmus i Séneca, la Universitat de Barcelona disposa de tot un seguit de convenis per a beques i ajuts de mobilitat.

Podeu accedir a les diferents convocatòries a través de l'enllaç Mobilitat.

Per trobar informació sobre els programes de mobilitat internacional de què disposa la Universitat de Barcelona podeu accedir a l'enllaç Mobilitat internacional.