Beques per a doctorat

Beques Formació Professorat Universitari (FPU)

El Ministerio de Educación convoca ajuts per a beques i contractes del Programa de Formació de Professorat Universitari.

Per trobar la informació completa podeu accedir a l'enllaç FPU.

Beques Contracte Predoctoral per a la Formació de Doctors (FPI)

El Ministerio de Ciencia e Innovación convoca el Subprograma de Formació de Professorat Universitari.

El projecte al qual l'alumne vulgui acollir-se ha de sol·licitar prèviament un becari d'investigació.

Per trobar la informació completa podeu accedir a l'enllaç FPI.

Beques Contractació de Personal Investigador Novell (FI)

La Generalitat de Catalunya convoca ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal novell investigador.

Per consultar tota la informació rellevant, els requisits i el termini de presentació de la sol·licitud podeu accedir a l'enllaç FI.

Beques Personal Investigador Predoctoral en Formació (APIF)

Es tracta d'ajuts de personal investigador en formació per a alumnes de tercer cicle de la Universitat de Barcelona que concedeix la mateixa Universitat de Barcelona.

Per trobar la informació completa podeu accedir a l'enllaç APIF.

 

Podeu estar al cas de les notícies de les beques per a doctorat convocades pels diferents òrgans públics i altres entitats a través d'aquest enllaç de l'UB.

Altrament, podeu adreçar-vos a beca.predoctoral@ub.edu