Master en Historia de las Religiones

Título propio de la Universitat de Barcelona 

 

Presentació

El màster d'Història de les religions està adreçat a totes les persones que estan interessades pel fenomen religiós, i té com a objectiu promoure una reflexió rigorosa sobre el fenomen religiós i estudiar les principals anàlisis que n'ha fet la modernitat, així com promoure l'estudi interdisciplinari del fenomen religiós en l'antiguitat mitjançant la integració de perspectives històriques, antropològiques, filosòfiques i sociològiques.
 
L'estudi de les religions i de les diferents formes adoptades per les creences religioses és ja part integrant de la cultura del nostre temps. La religió ha esdevingut objecte d'estudi filosòfic, literari, antropològic, psicològic, sociològic i històric, i això sense oblidar-ne les dimensions estètiques, polítiques, jurídiques i encara d'altres, perquè la religió és una manifestació de l'esperit humà que n'impregna la majoria de les realitzacions.
 
Després d'un llarg període de domini cultural de les religions, en els dos darrers segles hem assistit a una constant revisió crítica del fenomen religiós. La proclama de Friedrich Nietzsche "Déu ha mort",  o  la  concepció de  la  religió  com a opi del poble  proposada per Karl  Marx  foren  dos moments  significatius  en  aquest  sentit.  Alhora,  podia  semblar que  el  desenvolupament  de  la ciència i de la tecnologia anava arraconant la religió en un àmbit de coses obsoletes i anacròniques.
 
En les darreres dècades, tanmateix, hem estat testimonis d'un fenomen que bé podria qualificar-se de "retorn al sagrat". Si és cert que, d'una banda, s'han posat cruament de manifest els aspectes més obscurs de les religions -fanatisme, fonamentalisme, integrisme, etc.-, és cert també que la societat ha pres consciència de l'extraordinària importància del fenomen religiós en la història, i, també, de la dimensió radicalment humana de les vivències religioses.
 
El Màster d'Història de les Religions que presentem proposa un estudi rigorós de les principals tradicions religioses de la humanitat i posa a l'abast les recerques i orientacions més recents en el camp de les Ciències de les Religions. Compta amb professors d'institucions especialitzades com l'Institut del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona, l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut  d'Estudis  Sufís  de  Barcelona.  El  Màster  pretén  ser  un recorregut històric per les principals tradicions religioses, per tal de desembocar en una reflexió crítica sobre el fenomen religiós en ell mateix i en les seves manifestacions actuals.

 

Estructura

Aquest màster té una càrrega lectiva de 60 crèdits i una durada de dos cursos acadèmics, i consta de sis mòduls semipresencials (MS) i dos mòduls de recerca (MR). El primer curs del màster d'Història de les religions està dedicat a les religions històriques, mentre que el segon curs se centra en les més actuals.

Els mòduls semipresencials de cada curs es poden cursar separadament per obtenir el Diploma de Postgrau de "Religions històriques" o el Diploma de Postgrau de "Religions del present".

 

El programa d'assignatures del màster és el següent:

Primer curs: Religions històriques (30 crèdits)

 

MS 1: Introducció general al fenomen religiós (5 crèdits).

MS 2: Religions del Pròxim Orient Antic (5 crèdits).

MS 2: Religions de l'Antiguitat grecollatina (5 crèdits).

MS4: Religions de l'Àfrica i de l'Amèrica precolombina (5 crèdits).

MR 1: Introducció a la metodologia de la recerca (10 crèdits).

 

Segons curs: Religions del present (30 crèdits)

 

MS 5: Monoteismes abrahàmics: judaisme, cristianisme, islam (10 crèdits).

MS 6: Les religions de l'Extrem Orient (10 crèdits).

MR 2: Treball de recerca (10 crèdits).

 

Accés per a no titulats

 

L'únic requisit d'admissió és la possessió prèvia d'un títol de grau, llicenciat o equivalent. Existeix la possibilitat de matricular estudiants universitaris que hagin cursat el 90% dels crèdits acadèmics corresponents  a  una  de  les  titulacions  esmentades,  per  bé  que  l'obtenció  del  títol  estarà condicionada per la finalització prèvia d'aquests estudis.
 
Els estudiants que hi accedeixin amb estudis universitaris realitzats a l'estranger i no homologats a Espanya poden matricular-se en el Màster mitjançant una autorització del Rector de la Universitat de Barcelona. Trobaran tota la informació necessària en aquesta adreça.

 

Coordinador: Joan Josep Mussarra (historelig@ub.edu).

 

AdjuntoTamaño
HistoReligINFO.pdf109.3 KB