Estudios de Grado

Presentació

El Grau de Filologia Clàssica pretén dotar d'una formació integral en el coneixement de l'antiguitat grecollatina, i la seva pervivència en les cultures occidentals a través de la lectura i la interpretació de textos, tant literaris com no literaris. El seu objectiu és, doncs, proporcionar el coneixement i domini de les llengües clàssiques per a una comprensió íntegra de textos grecs i llatins, com també de les tècniques filològiques i les ciències auxiliars bàsiques. 

 

Estructura

El Grau de Filologia Clàssica consta de 240 crèdits ECTS i s'estructura en quatre cursos de dos semestres cadascun. En cada curs l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS, 30 per semestre. Els 240 crèdits ECTS de què consta el grau es distribueixen en matèries de la següent manera:

 

 

Matèria Crèdits Caràcter
Llengua 6 FB
Literatura 6 FB
Lingüística 6 FB
Idioma Modern 6 FB
Llengua Clàssica 36 FB
Llengua Grega 12 OB
Llengua Llatina 24 OB
Textos Grecs 30 OB
Textos Llatins 36 OB
Literatura Grega 24 OB
Literatura Llatina 12 OB
Civilització i Cultura del Món Clàssic 6 OB
Ampliació de Llengua Grega / Ampliació de Llengua Llatina / Ampliació de Civilització i Cultura del Món Clàssic 30 OT
Treball de Fi de Grau 6 OB
CRÈDITS TOTALS 240  

 

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 crèdits ECTS. Per veure la planificació dels cursos i l'oferta d'assignatures vigent, accediu a aquesta pàgina

 

Sortides professionals

Els estudis humanístics no estan orientats a crear tècinics en aplicacions concretes, sinó que busquen la formació més integral de la persona. Tanmateix, la formació que proporciona el Grau de Filologia Clàssica obre un seguit de sortides professionals més específiques en àmbits com:

  • Ensenyament universitari. 
  • Ensenyament no universitari. 
  • Recerca filològica i lingüística. 
  • Indústria de la cultura. 
  • Assessorament lingüístic. 
  • Traducció. 
  • Mitjans de comunicació. 
  • Gestió i assessorament culturals. 
  • Indústria editorial.

 

Per a més informació, consulteu la pàgina del grau.