Tesis

Tesis doctorals en curs

Castillo, Adrián, Los comentarios sobre música de Filodemo de Gadara. La mímesis musical y el concepto de música. Dir. Xavier Riu

Cortadelles, Anna,  Els sistemes narratius del plor a la poesia homèrica i la seva pervivència en la tradició èpica occidental. Dir. Jaume Pòrtulas

Solé, David, La percepció sensorial com a recurs d'implicació discursiva a l'obra de Llucià de Samòsata: narrativa i declamació. Dir. Francesca Mestre

Tesis doctorals defensades

A través del portal de la UB http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/34657  podeu consultar les tesis més recents o descarregar-les de franc.

 


Clavo, Maite., Mitos de resistencia olímpica.
Dir. Carles Miralles. 1982

Calvo, Julián, Juegos de chicos en la Grecia antigua.
Dir. Carles Miralles. 1982


Camps, Montserrat, Les festes gregues.
Dir. Carles Miralles. 1985

Garriga, Carles, Els Himnes de Cal.límac.
Dir. Carles Miralles. 1985

Mestre, Francesca, Problemàtica dels gèneres literaris a l’època romana. L’assaig.
Dir. Carles Miralles. 1985

Palomar, Natalia, Imágenes i figuraciones del logos de Heródoto.
Dir. Carles Miralles. 1985


Gómez, Pilar, La vida d’Isop, entre el iambe, la faula i la novel·la.
Dir. Carles Miralles. 1987


Clua, Josep Antoni, La poesia d’Euforió de Calcis.
Dir. Carles Miralles. 1989


Riu, Xavier, Dionisisme i comèdia.
Dir. Jaume Pòrtulas. 1990


Almirall, Jaume, Els Fenòmens d’Arat.
Dir. Carles Miralles. 1992


Álvaro, Pedro, El amor en los epicúreos.
Dir. Montserrat Jufresa. 1993


 Gracià, Guillem, Anàlisi estructural del vocabulari cinegètic grec des d’Homer fins al segle Vè.
Dir. Pau Gilabert. 1994

 Binaghi, Jorge, La huella de la literatura griega clásica en la literatura griega moderna. La cuarta dimensión de Jannis Ritsos.
Dir. Eulàlia Vintró. 1994


Cruzalegui, Patricia L’experiència platònica a l’Anglaterra del XIX.
Dir. Pau Gilabert. 1995

López, Darío Estudios hipocráticos: contribución al estudio de la psicología en algunos tratados del corpus hipocrático.
Dir. Montserrat Camps. 1995


Vallejo, Guillermo, El tema mitológico en la poesia de Pedro Salinas.
Dir. Jaume Pòrtulas. 1997


Duran, Martí, Diaita i Dialusis. Arbitratge i conciliació a la Grècia antiga.
Dir. Jaume Pòrtulas. 1998


Galí, Neus, Ut Pictura poiesis: la génesis de un topos.
Dir. Jaume Pòrtulas. 1999

Torné, Ramon, [Homer] La Batracomiomàquia.
Dir. Jaume Pòrtulas. 1999


Gilhuly, Daniel, The Education of Achilles. A Study of Mimesis and the Language of Aurality.
Dir. Jaume Pòrtulas. 2001


Fernández, Adolfo Fuentes, estrategia y finalidades de la ideología hesiódica.
Dir. Jaume Pòrtulas. 2003


Carruesco, Jesús, Afrodita, divinitat de la polis: els inicis.
Dir. Jaume Pòrtulas. 2004

Reig, Montserrat, Mites de mort a la Grècia antiga.
Dir. Jaume Pòrtulas. 2004

Prieto, Sonia, La dinámica de la risa. Función y caracteriología dramática en los diálogos de Platón.
Dir.: Montserrat Jufresa i Carles Miralles. 2004


Silva, Joan, Ananke metrou. Metre i ritme en el vers grec.
Dir. Jaume Pòrtulas. 2005


Nogueras, Montserrat, Poètica satírica. Estudis sobre la dramatúrgia i la identitat genèrica del drama satíric grec
Dir. Maite Clavo. 2006


Grau, Sergi, La imatge del filòsof i de l'activitat filosòfica a la Grècia antiga. Anàlisi dels tòpics biogràfics presents a les "Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres" de Diògenes Laerci.
Dir. Jaume Pòrtulas. 2008


Martín, Ángel, "Soi men egô pter'edôka." El poema com a vehicle de glòria en l'elegia grega tardoarcaica

Dir. Jaume Pòrtulas. 2011

Mussarra, Joan Josep, La representació dels déus en les tragèdies d'Eurípides i Sèneca.

Dir. Xavier Riu i Bernhard Zimmermann. 2011


Berruecos, Bernardo, Polipeiros sofía. Heródoto en la historia de la filosofía griega.

Dir. Jaume Pòrtulas, Antonio Alegre i Alonso Tordesillas. 2013

Angioni, Maria Cecilia, L'Orestea d'Èsquil a la traducció de Pier Paolo Passolini

Dir. Carles Miralles. 2013

Tolsa, Cristian, Claudius Ptolemy and Self-Promotion. A study on Ptolemy's intellectual milieu in Roman Alexandria

Dir. Francesca Mestre. 2013

Garrigasait, Raül, L'hàbit de la dificultat. Wilhelm von Humboldt i Carles Riba davant l'Agamèmnon d'Èsquil

Dir. Ernest Marcos. 2013


Romero, Sandro, Género y destino. La tragedia griega en Colombia

Dir. Xavier Riu. 2014


Ginard, Maria, BIOI. Tradicions biogràfiques dels poetes mítics grecs.

Dir. Jaume Pòrtulas. 2015


Aguirre, Federico, El giro hermenéutico del ícono en el contexto de Grecia moderna: de "ícono bizantino" a "imagen eclesial."

Dir. Ernest Marcos i Pau Gilabert. 2016

Homar, Roser, El πάθος com a motiu tràgic en els escolis i en les manifestacions artístiques d'època imperial: dansa i novel·la

Dir. Francesca Mestre i Carles Garriga. 2016

Illgen, Arantxa, Formes del Logos en la novel·la grega bizantina. Estudi narratològic de les Διηγήσεις bizantines de l'època Comnena (s. XII) i Paleòloga (s. XIII-XV)

Dir. Ernest Marcos i Pau Gilabert. 2016


Aguilar, Jaume, Estatut epistemològic i estratègia comunicativa del mite a Plató.

Dir. Jaume Pòrtulas. 2017

Vicens, Xavier Maria, El diaconat en la papirologia documental grega i copta.

Dir. Montserrat Camps i Sofía Torallas. 2017


Aluja, Roger, Comentari referencial al cant XI de l'Odissea: Un estudi de l'estètica de la poesia oral a partir de la teoria de la referencialitat tradicional

Dir. Jaume Pòrtulas. 2018


Creus, Eloi, El protagonisme del ritme en Aristòfanes. Estudi de la mètrica com a element dramàtic de la Comèdia Antiga i la seva recepció. 

Dir. Jaume Pòrtulas i Xavier Riu. 2021

García, Rubén José, La contaminación religiosa en la Grecia arcaica y clásica: estudio crítico de fuentes. 

Dir. Jaume Pòrtulas i Marta Oller. 2021