Sergi Grau

s.grau@ub.edu

 

Sergi Grau és doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona. La seva tesi, dirigida pel Dr. Jaume Pòrtulas, obtingué la qualificació d'Excel·lent summa cum laude i la menció de "Doctor europeu" i, entre altres guardons, el Premi extraordinari de doctorat, atorgat per la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

Les seves línies de recerca se centren en els tòpics retòrics de la biografia grega antiga, especialment de la biografia de filòsofs, en la construcció de la imatge dels l'autors a través del gènere biogràfic i en les seves relacions amb altres gèneres, sobretot el drama antic i les hagiografies tardoantigues. S'ha dedicat també a estudis de filosofia presocràtica i de bizantinística, així com a la traducció de diversos autors antics.

Actualment és professor associat a la Secció de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona, professor encarregat de curs a la Facultat Antoni Gaudí (FHEAG) i a la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), i també investigador adscrit a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, així com professor de Grec i Llatí al Col·legi Sant Miquel de Barcelona.

 

https://www.icac.cat/qui-som/personal/sgrau/

https://ub.academia.edu/SergiGrau

 

Projectes de Recerca

"Mecanismos de representación del pasado y dinámicas de la performance en la Grecia antigua" (FFI2015-68548-P). Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Investigador principal: Jesús Carruesco. 2016-2019.

"Pluralidad de discursos y su interrelación en la Grecia arcaica  y clásica: contextos de performance, mecanismos compositivos, construcción del autor (FFI2012-32159). Investigador principal: Xavier Riu. 2013-2015.

"Los contextos del drama ático: de la inserción en la polis a la teorización filosófica" (FFI2009-13747). Investigador principal: Jaume Pòrtulas. 2009-2012.

"Sabiduría y Simposio" (PB96-0374). Investigador principal: Jaume Pòrtulas. 1999-2002.

 

Grups de Recerca

"Mirades sobre la Mediterrània a l'antiguitat. D'Orient a Occident, de la Protohistòria a l'Antiguitat Tardana. Grup interinstitucional en arqueologia clàssica." (2017 SGR 00970). Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Investigador Principal: Joaquín Ruiz (ICAC). 2017-2020.

"Mirades sobre la Mediterrània a l'antiguitat. D'Orient a Occident, de la Protohistòria a l'Antiguitat Tardana. Grup interinstitucional en arqueologia clàssica." (2014 SGR 1197). Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Investigador Principal: Joan Gómez Pallarés (ICAC). 2014-2017.

"Estudis de literatura grega antiga i la seva recepció" (2014 SGR 1459). Investigador principal: Xavier Riu. 2014-2016.

"Estudis de literatura grega antiga i la seva recepció" (2009 SGR 799). Investigador principal: Xavier Riu. 2009-2013.

 

Llibres publicats

Pòrtulas, Jaume i Grau, Sergi (eds.) Saviesa grega arcaica, Martorell, Adesiara, 2011.

Antologia obituària dels filòsofs de la Grècia antiga,  Martorell, Adesiara,  2009.

La imatge del filòsof i de l'activitat filosòfica a la Grècia antiga. Anàlisi dels tòpics biogràfics presents en les Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres de Diògenes Laerci, Barcelona, PPU. Promocions i Publicacions Universitàries, 2009.

Camps, Montserrat, Marcos, Ernest i Grau, Sergi (eds.) Textos literaris bizantins dels orígens al segle X: antologia grec-català, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2001.

 

Altres publicacions rellevants

"La réssurrection des morts dans le contexte des auteurs païens tardifs", dins de R. Baró, A. Viciano i D. Vigne (eds.), Mort et réssurrection dans l'Antiquité chrétienne, Les Presses Universitaires de l'Institut Catholique de Toulouse, Paris, Éditions Parole et Silence, 2017, pàgs. 57-75.

"Omnia vincit amor? La castedat dels filòsofs entre biografia i novel·la", dins de V. Escudero, N. Gómez Llauger i Á. Narro (eds.), Omnia vincit amor. Amor i erotisme a les literatures clàssiques i la seua recepció, Amsterdam, Hakkert, 2015, pàgs. 83-97.

Grau, Sergi i Narro, Ángel, "Vidas de filósofos y hechos apócrifos de los apóstoles: algunos contactos y elementos comunes", Estudios Clásicos, 143, 2013, pàgs. 65-92.

"Diogenes Laertius between tradition and innovation: philosophers and θεῖοι ἄνδρες", dins de R. García-Gasco, S. González Sánchez i D. Hernández de la Fuente (eds.), The Theodosian Age (A.D. 379-455): Power, Place, Belief and Learning at the End of the Western Empire, Oxford, BAR Series, Archaeopress, 2013, pàgs. 183-189.

"Observations on the Hesiodic Fragment 65 M-W", Philologus, 156 (2), 2012, pàgs. 388-392.

"Tipificación en la biografía griega antigua de filósofos: la construcción de una imagen preconcebida", Espíritu, 140, 2010, pàgs. 435-492.

 "How to kill a philosopher. The narrating of ancient greek philosophers' deaths in relation to their way of living", Ancient Philosophy, 30 (2), 2010, pàgs. 347-381.

 "Come parlavano i filosofi? Analisi delle forme espressive dei filosofi greci nella biografia antica", Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 27, 2009, pàgs. 405-446.

 "Modelos de conversión e iniciación a la filosofía: análisis de un tópico biográfico", Nova Tellus, Anuario del centro de estudios clásicos, 26, 2008, pàgs. 67-102.

 "Tàmiris el traci", Ítaca. Quaderns catalans de cultura clàssica, 18, 2002, pàg. 129-190.

Camps, Montserrat, Marcos, Ernest i Grau, Sergi (eds.) Textos literaris bizantins dels orígens al segle X: antologia grec-català, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2001.

 

Traduccions destacades

Diògenes Laerci. Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres, introducció, text crític revisat, traducció i notes de Sergi Grau, vol. II, llibres II i III, Barcelona, Alpha, col. Fundació Bernat Metge, 2018.

Diògenes Laerci. Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres, introducció, text crític revisat, traducció i notes de Sergi Grau, vol. I, llibre I, Barcelona, Alpha, col. Fundació Bernat Metge, 2014.

Llucià de Samòsata. Contra un ignorant que comprava molts llibres. Un intel·lectual sense cultura, Martorell. Adesiara, 2013.

Llucià de Samòsata. Converses de meuques, Martorell, Adesiara, 2008.

Romà el Melode. Himnes. Himne Acatist, Sergi Grau, Sebastià Janeras i Montserrat Camps (trads.), Barcelona, Proa, Clàssics del cristianisme, vol. 100, 2005.

 

Algunes participacions en congressos

"Onori funebri e culti dediti ai filosofi greci in Diogene Laerzio: evidenze e funzioni", ponència al col·loqui Devenir un dieu, devenir un héros en Grèce ancienne, organitzat per la Université Paul-Valéry Montpellier 3 i la Università di Bologna, a Montpellier els dies 26 i 27 de novembre del 2018.

"Reaprofitaments biogràfics del passat: usos de les vides de filòsofs en la Vida d'Alexandre del Pseudo-Cal·lístenes", comunicació a les jornades científiques internacionals Time Present and Time Past: Representations of the Past in Ancient Greece, organitzades per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona els dies 5 i 6 de novembre del 2018.

"Conversion to philosophy in Diogenes Laertius: forms and functions", comunicació a la Conference on Religious and Philosophical conversion in Ancient Mediterranean Traditions, organitzada per la Universität Bonn, del 25 al 27 de setembre del 2018.

Grau, Sergi i Homar, Roser, "La llengua dels falsos intel·lectuals: Aquil·les Taci VIII 9 i el Pseudologista 25-26 de Llucià de Samòsata"  comunicació a les Jornades Internacionals sobre el Món Clàssic en honor de Carles Miralles, organitzades per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, de l'Institut d'Estudis Catalans i el Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Universitat de Barcelona, els dies 18 i 19 de gener del 2018.

 "Miracles de filòsofs entre Diògenes Laerci i Eunapi de Sardes: formes i funcions", comunicació a la jornada científica internacional Myth and Miracle in Ancient and Medieval Literature, organitzada pel Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques de la Universitat de València, del 14 al 15 de desembre del 2017.

"Death by starvation: A case study of philosophical ways to die in ancient Greek biographies", ponència convidada al congrés internacional Repräsentationen  des Denkens: Philosophenviten und Philosophendarstellungen als Ausdruck philosophischer Doxographie, organitzat per la Otto Friedrich Universität Bamberg, del 6 al 8 d'octubre del 2016.

"Excentricitat i senzillesa: la caracterització dels filòsofs grecs antics entre biografia i comèdia", comunicació al XIV Congreso de Estudios Clásicos, organitzat per la Sociedad Española de Estudios Clásicos, a Barcelona, del 13 al 18 de juliol del 2015.

"Omnia vincit amor? La castedat dels filòsofs entre biografia i novel·la", ponència convidada a la Jornada científica interdisciplinar Omnia vincit amor: la literatura eròtica clàssica i la seua recepció a la literatura occidental," organitzada pel Grup d'Investigació en la Recepció  de les Literatures Clàssiques de la Universitat de València, del 26 al 27 de febrer del 2015.

 "Xenòfanes i els pitagòrics: un comentari a Diògenes Laerci IX 20", ponència convidada al Seminari de Filosofia Grega, organitzat per la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega, la Societat Catalana d'Estudis Clàssics i la Societat Catalana de Filosofia, a Barcelona, el 6 de febrer del 2015.

"Diógenes Laercio entre tradición e innovación: filósofos y θεῖοι ἄνδρες", comunicació al II Coloquio Internacional Nuevas perspectivas en Antigüedad Tardía, organitzat per l'Instituto de Estudios Clásicos "Lucio Anneo Seneca" (Universidad Carlos III) i el Centro  Asociado de la UNED de Segovia, del 14 al 16 d'octubre del 2010.

Grau, Sergi i Camps, Montserrat, "Philosophy for the body, food for the mind", ponència al congrés internacional Food for thought organitzat per l'Australian Studies Centre de la Universitat de Barcelona i The Centre for Peace and Social Justice de Southern Cross University, New South Wales, del 5 al 10 de febrer del 2010 (invited speaker).

"La vida sentimental y sexual de los filósofos griegos: análisis de un tópico biodoxográfico a partir de Diógenes Laercio", comunicació al I Congreso internacional de filosofía griega, organitzat per la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega, Palma de Mallorca, del 24 al 26 d'abril del 2008.