Roser Homar Pérez

rhomarpe@gmail.com

Roser Homar és professora associada, professora funcionària de l’Ensenyament Públic Secundari de Catalunya i traductora. És llicenciada en Filologia clàssica per la Universitat de Barcelona, amb Premi extraordinari de llicenciatura. L'any 2016 va obtenir el títol de doctora en Filologia clàssica, pel qual li va ser atorgat el Premi del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona.

El seu àmbit d’investigació se centra especialment en la prosa de ficció d’època imperial, però també en els espectacles dramàtics d’aquesta mateixa època.

D’altra banda, atesa la seva dedicació a l’Ensenyament Secundari Públic, la seva tasca docent a la Universitat de Barcelona inclou les assignatures del Màster de Formació del Professorat, la tutorització de Pràctiques en centres públics i de Treballs de Finals de Màster, sense deixar de banda, però, la docència en el Grau de Filologia Clàssica, en matèries de llengua grega i textos grecs.

 

Traduccions destacades:

  • M. Eliade & I. Petru Coulianu (eds.), Diccionari dels Símbols, Fragmenta editorial: 2022.
  • Aquil·les Taci, Leucipe i Clitofont. Fundació Bernat Metge: 2019.
  • L’escena Antiga. Adesiara editorial: 2017. En col·laboració amb Joan Casas i Esther Artigas.
  • Plutarc, Els mèrits de les dones. Adesiara editorial: 2011.

Articles destacats:

  • "Els triangles amorosos i l'amor cast. Alguns paral·lelismes entre la novel·la grega antiga i Tirant lo Blanc”, Tirant 21 (2018): 301-318.
  • "Nausica, entre Sòfocles i Maragall: els camins per al tràgic" (Sergi Grau & Roser Homar), Haidé 7 (2018): 11-28. 
  • “L'enamorament i el desig: entre la bogeria i la transgressió. Dels escolis d’èpica i tragèdia a la novel·la i en la dansa gregues”, en Escudero, V., Gómez Llauger, N. &  Narro, Á. (eds.), Omnia uincit amor. Amor i erotisme a les literatures clàssiques i la seua recepció. Classical and Byzantine monographs LXXXIV: Amsterdam: Hakkert 2015: 99-115.
  • “El tràgic en els relats d’amor i d’aventures”, en Pujol, J. & Talavera, M. (eds.), Tragèdia/Τραγῳδία. Teoria i presència del gènere en la literatura catalana, Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona 2015: 25- 45.
  • “Quan les paraules no mouen a compassió. Tragèdia, dansa i gestualitat a la novel·la d’Aquil·les Taci (III 10-11)”, Ítaca 30 (2014): 77-94.