Montserrat Jufresa Muñoz

Publicacions

Jufresa, M., "L'escriptura de l'Erínia", a: Clàssics en Maria Àngels Anglada i Maria Mercè Marçal, AAVV, Barcelona, 2011, 93-107.
Jufresa, M., "Hermíone, una figura del genos gynaikon", a: Doron Mnemosyne. Miscelánea de estudios ofrecidos a Mª Ángeles Durán López, Pérez Jiménez, A., Calero Secall, I. (ed.), Zaragoza, 2011, 189-198.
Jufresa, M., Reig, M. (eds.), Ta zôia. L'espai a Grècia II: els animals i l'espai, Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), Societat Catalana d'Estudis Clàssics - Institut d'Estudis Catalans, Tarragona, 2011.
Jufresa, M. , "Les Germanes de Safo: Una mirada a la vida de les dones gregues ", Reduccions, 97, 2010, 115-129.
Jufresa, M., "Sophia y sophós en la época arcaica griega ", a: LOs antiguos griegos desde el observatorio de París, Iriarte, A., Sancho, L. (eds.), Madrid-Málaga, 2010, 157-172.
Jufresa, M., "L'idil·li al teatre català del tombant del segle XX", a: L'idil·li als segles XIX i XX. Literatura, música i arts plàstiques, Miralles, E., Malé, J., Canadell, R., Santa Coloma de Queralt, 2010, 95-122.
Jufresa, M., "El tema de la poikilía en el epicureísmo", a: Poikilia. Variazione sul tema, Berardi, A., Lisi, F.L., Micalella, D., (eds.), Roma, 2009, 288-290.
Riu, X., Jufresa, M., "Sur quelques passages problématiques de Philodème", a: Miscellanea Papyrologica Herculanensia, Antoni, A., Delattre, D. (eds.), Pisa-Roma, 2009, 115-120.

Projectes de recerca

"Recrear el logos: narrativas griegas de época imperial" (FFI2009-08858/FILO); Francesca Mestre; 2010
"Usos y construcción de la tragedia griega y lo trágico" (FFI2009-10286); Carles Miralles Solà; 2010
"Ser griego en el imperio romano: identidades y convivencia" (HUM2006-06980/FILO); Francesca Mestre; 2006 - 2009
"Ser griego en el imperio romano" (BFF2003-06348); Francesca Mestre; 2003 - 2006

Grups de recerca

"Aula Carles Riba - ACR " (2009 SGR 00814); Carles Miralles Solà; 2009