Jaume Pòrtulas
jportulas@ub.edu

Publicacions

Clavo, M.& Riu, X., Teatre grec:perspectives contemporànies, ISBN: 978-84-9779-537-1 , Pagès editors, Lleida, 2007.
Pòrtulas, J., Lectura de Píndar, Curial Edicions, Barcelona, 1977.