Filologia clàssica a Catalunya

Estudis de Literatura Grega Grup de recerca del Departament de Filologia Grega de la UB dedicat a l'estudi de la història dels gèneres i la recepció de la literatura grega.

Graecia capta Grup de recerca del Departament de Filologia Grega de la UB dedicat a l'estudi del món grec a l'època romana.

Societat Catalana d'Estudis Clàssics Filial de l'Institut d'Estudis Catalans inscrita a la Secció Filolològica.

Secció Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos Cursos, conferències i premis oferts per la secció catalana d'aquest organisme.

Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica (índexos) Publicació de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics.

Sylloge Epigraphica Barcinonensis (índexos) Revista dedicada especialment a l'epigrafia llatina, grega i paleohispànica, però també a la filologia clàssica, història antiga, paleografia, arqueologia i toponímia.

Seminaris a quatre bandes Blog dedicat als seminaris de caràcter anual organitzats a la facultat de Filologia de la UB per Jaume Pòrtulas i Joaquín Sanmartín, amb els programes, la documentació i els àudios de les sessions.

Els dies de Dèdal Blog de cultura clàssica de Sebastià Giralt: notícies sobre la civilització grecoromana i la seva pervivència.