Cristian Tolsa Domènech

ctolsa@ub.edu

 

Professor lector Serra Húnter de filologia grega (UB). Doctorat el 2013 (Llengües i Cultures de l’Antiguitat, UB), estades postdoctorals a Queen’s (Kingston, Canadà) i Osnabrück (Alemanya). Els seus interessos de recerca principals són les diverses manifestacions científiques i para-científiques del món grec i greco-romà, tant en la seves vessants tècnica i textual com pel que fa al seu encaix i consolidació dins de la tradició de sabers i filosofies antigues.

 

 

Participació en projectes de recerca

 

Arte de la palabra y representación de la imagen en el pensamiento y la literatura griega de época imperial (I. P. Mestre, F., MINECO, FFI2016-77969-P, 2017-2020)

 

Narrativas griegas de época imperial (I. P. Mestre, F., MINECO, FFI2012-34861, 2013-2015)

 

Recrear el logos: narrativas griegas de época imperial (I. P. Mestre, F., MICINN, FFI2009-08858, 2010-2012)

 

 

Publicacions (selecció)

 

The Orphic astrologer Critodemus: Fragments with annotated translation and commentary (llibre en procés de revisió)

 

“The Earliest Arabic Magic Squares”, Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilizations 18 (2020), 7-24.

 

“Horace’s Archytas ode (1.28) and the tomb of Archimedes in Cicero (Tusculanae disputationes 5.64)”, Arethusa 52 (2019), 53-70.

 

“Astrometeorology by Syrus. Edition with translation and commentary”, SCIAMVS. Sources and Commentaries in the Exact Sciences 20 (2019), 1-30. 

 

“On the Origins of the Hippocratic Oath”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 59 (2019), 621-645.

 

“Vettius Valens’ Longitudes (1.18), Balbillus, and the Illusion of Astrology’s Self-Sufficiency”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 59 (2019), 397-414.

 

“Porphyry’s Distortion of Ptolemy Harmonics II.1”, Phoenix 71 (2017), 44-65.

 

“Ptolemy’s Savior God, ‘Saving the Phenomena’ and Plato’s Timaeus”, Museum Helveticum 74 (2017), 144-157.

 

“The Table of Ptolemy’s Terms (Tetr. 1.21)”, Philologus 162 (2017), 247-264.