Coneixement en el món grecoromà (ss. I-IV dC): formes, suports, difusió, transmissió

Data: 
Divendres, 16 Novembre, 2012
Localització: 
Sala Gabriel Oliver (cellar of the building Josep Carner)

Jornada Internacional organitzada pel grup de recerca Graecia Capta, en la qual tindran lloc vuit conferències sobre el coneixement i les seves diverses expressions als primers segles de l'imperi romà.

Programa:

 

1. MESTRE, Francesca Presentació
2. CHIALVA, Ivana La ciudad-kósmos y el conocimiento libresco: visiones de Alejandría desde la época imperial
3. VALETTE, Emmanuelle Les livres latins et grecs d’Aulu-Gelle et de Macrobe : gestes, formes, fonctions des ‘commentarii’ dans les Nuits Attiques et les Saturnales.
4. BORGEAUD, Philippe Mythologies savantes sur le commerce des dieux à l’époque impériale
5. GÓMEZ CARDÓ, Pilar Leer literatura griega: san Basilio entre retórica y teología
6. CAMEROTTO, Alberto Contro i modelli e le convenzioni. La satira e il coraggio della conoscenza (secondo Luciano)
7. DE HARO SÁNCHEZ, Magali Médecine en magie et magie en médecine: comparaison entre les formulaires iatromagiques et les réceptaires médicaux grecs conservés sur papyrus.
8. CUOMO, Serafina Greek and Roman mathematics – through the lens of different sources
9. TOLSA DOMÈNECH, Cristian Ptolemy’s works: Between the dedicated treatises and the Criterion‘s philosophical text

 

Més informació i fulletó a la web:

http://grupgraeciacapta.wordpress.com/jornada-internacional/