Ritme i música a la Grècia antiga

Sessió del projecte de recerca “Pluralitat de discursos a la Grècia arcaica i clàssica”

Divendres 18 de setembre de 2015

16h.

Stefan Hagel, Beyond Metre - Statistical Investigation of ancient Greek song

         Joan Silva, Archilochean epodes: a rhythmical approach

 

Departament de Filologia Grega

Facultat de Filologia

Universitat de Barcelona

Plaça Universitat

Data de l'Esdeveniment: 
2015-09-18
Lloc: