col·loquis

Trobades del grup

2010

20-21 de maig - 1a reunió anual del grup de recerca "Estudis de literatura grega antiga i la seva recepció": Perspectives sobre la literatura grega