Amper

AMPER (Atles Multimèdia de la Prosòdia de l’Espai Romànic) és un projecte d’abast internacional sobre la prosòdia que es va començar a treballar ja en el principi del segle XXI, tot i que la idea s’anava gestant des de les acaballes del segle XX des del Centre de Dialectologie de la Université Stendhal Grenoble 3 sota l’impuls del Dr. Michel Contini.


AMPER contempla l’estudi dels tres paràmetres prosòdics: freqüència fonamental (F0), durada i intensitat. L’objetiu principal consisteix a estudiar la prosòdia de les llengües romàniques i a reflectir els resultats en mapes que se puguin consultar, visualment i perceptivament, a través d’internet. S’estudien oracions de modalitat enunciativa i interrogativa aboluta emeses com a parla de laboratori, parla induïda i parla espontània.


L’estudi està en marxa a diferentes països europeus (Espanya, França, Itàlia, Rumania i Portugal) i d’Amèrica Llatina (de moment: Xile, Veneçuela, Argentina, Cuba, Costa Rica, Bolívia i Brasil).


L’enfocament principal és fonètic, però dels seus resultats se’n deriven implicacions fonològiques, dialectológiques i sociolingüístiques.


Des de l’equip del Laboratori de Fonètica de la UB es coordina des de 2003 l’estudi del català i del castellà a la Península Ibèrica i a Amèrica Llatina (zones de parla espanyola) que es desenvolupa en diferentes grups de treball distribuïts per tota la geografia implicada.


En aquesta part del web, AMPER en España e Iberoamérica, es presenten alguns dels resultats obtinguts per a l’espanyol en totes les àrees implicades. Per veure’n més detalls cal navegar a les pàgines particulars de cada grup de treball.


LABORATORI DE FONÈTICA DE LA U. B.
El Laboratori és un servei de la Facultat de Filologia de la UB. En ell, es porta a terme una tasca docent i d'investigació. A la part docent, dóna suport a les classes pràctiques de les assignatures de fonètica de diverses àrees de coneixement: lingüística, hispàniques, anglesa, etc.; en el mateix laboratori, es desenvolupen assignatures com Fonètica Experimental i d'altres de Doctorat. Des de la perspectiva investigadora, es desenvolupen projectes d'investigació propis i es col.labora amb altres dirigides per persones de fora del laboratori, oferint ajut a tots aquells que necessiten realitzar experiments o estudis amb sons utilitzats en la comunicació; per exemple, el Museu de Zoologia de Barcelona, els Masters de Logopèdia de la UB, Ramón Llull, etc.

COM CITAR AQUEST WEB

 

Aquest web es pot citar així:

 

Martínez Celdrán, Eugenio; Fernández Planas, Ana Ma.; Romera Barrios, Lourdes; Roseano, Paolo (coords). 2003-2020. Atlas Multimèdia de la Prosòdia de l’Espai Romànic. http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/index_ampercat.html

LOCALITZACIÓ

Laboratori de Fonètica
Ed. Josep Carmer, 5ª planta
Gran Via de les Corts Catalanes 585
03007 Barcelona

plano.jpg, 33kB

Telèfon: 93 403 56 50 // Fax: 93 403 55 96 // labphon@ub.edu