Publicacions del departament

Gilabert, Pau, El vessant seriós i tràgic de Woody Allen, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2018.

E. Borrell i P. Gómez (eds.) Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat, 2 vol., Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2017.

F. Mestre (ed.), Anthologia. Antologia. Selecció de textos grecs, d'Homer a Libani, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2015.

E. Vintró, F. Mestre i P. Gómez et al. (eds.), Som per mirar. Estudis de filologia grega oferts a Carles Miralles, 2 vol., Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014.

M. Reig, X. Riu (eds.), Drama, Philosophy, Politics in Ancient Greece. Contexts and Receptions, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014.

Pòrtulas, Jaume, Dos cops jove i dos cops baixat a la tomba. Tradicions biogràfiques i escatologia a la Grècia antiga, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2013.

X. Riu, J. Pòrtulas (eds.) Approaches to Archaic Greek Poetry, Messina, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Università di Messina, 2012

E. Vintró, F. Mestre i P. Gómez (eds.), Homenatge a Montserrat Jufresa, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012.

M. Clavo, X. Riu (eds.), Teatre grec: perspectives contemporànies, Lleida, Pagès editors, 2007.

M. Jufresa, F. Mestre, P. Gómez, P. Gilabert (eds.), Plutarc a la seva època: paideia i societat. Actas del VIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Plutarquistas, Barcelona, Ediciones Clásicas-Departament de Filologia Grega UB, 2005.

"Pensament i diàleg en escena", Ítaca, 20, 2004, pàgs. 5-135.

"Poètica, teatre. El punt de vista de la filosofia", Ítaca, 19, 2003, pàgs. 45-186.

M. Camps, E. Marcos, S. Grau, Textos literaris bizantins. Dels orígens al segle XX, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2001.

"Les mares dels grecs", Ítaca, 16-17, 2000-2001, pàgs. 23-145.

Anuari de Filologia, Universitat de Barcelona. Secció D, Studia Graeca et Latina, vol. XIII, 1990 a vol. XXII, núm. 10, 2000.

N. Loraux, C. Miralles (eds.), Figures de l’intellectuel en Grèce ancienne, París, Belin, 1998.

"La comèdia i els seus marges", Ítaca, 12-13, 1996-1997, pàgs. 7-120.

Doctor Josep Alsina, universitari i estudiós, Barcelona,  Publicacions de la Universitat de Barcelona,1994.

G. del Olmo, J. Pòrtulas, E. Pellizer, C. Miralles, G. Sissa, A. Iriarte, M. Clavo, M. Camps, La dona a l'Antiguitat, Sabadell, AUSA,1987.

 

Aula Carles Riba

L'Aula Carles Riba aplega diversos professors dels departaments de filologia grega i filologia catalana amb l'objectiu d'establir connexions entre la literatura catalana i el món grec, analitzant la influència de tòpics hel·lènics en diversos autors de llengua catalana.

 

Publicacions

Tragèdia/ ΤΡΑΓΩΙΔΙΑ. Teoria i presència del gènere en la literatura catalana, a càrrec de Jordi Pujol i Meritxell Talavera, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2015.

Mercè Rodoreda i els clàssics, a càrrec de Jordi Pujol i Meritxell Talavera, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2013.

Actes del III Simposi Carles Riba a càrrec de Carles Miralles, Jordi Malé i Jordi Pujol, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2012.

Clàssics en Maria Àngels Anglada i Maria-Mercè Marçal, a càrrec de Jordi Pujol i Meritxell Talavera, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2011.

L'idil·li als segles XIX i XX. Literatura, música i arts plàstiques a càrrec d'Eulàlia Miralles, Jordi Malé i Roger Canadell, Santa Coloma de Queralt, , Obrador Edèndum, 2010.

Formes modernes de l'èpica (del segle XVI al segle XX) a càrrec d'Eulàlia Miralles i Jordi Malé, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum, 2008.

Del mite als mites a càrrec de Jordi Malé, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum, 2007.

Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània a càrrec de Jordi Malé i Eulàlia Miralles, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2007

Joan Ferraté. Actes de la Jornada d’estudi i evocació organitzada per l’Aula Carles Riba i la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, a càrrec de Jordi Malé. Barcelona, Publicacions de la Residència d’Investigadors CSIC - Generalitat de Catalunya, 2005.

Del Romanticisme al Noucentisme. Els grans mestres de la Filologia Catalana i la Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona, a càrrec de Jordi Malé, Rosa Cabré i Montserrat Jufresa. Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2004.

Polis i nació. Política i literatura (1900-1939), a càrrec de Rosa Cabré, Montserrat Jufresa i Jordi Malé. Annexos 2 d’Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica. Barcelona, Societat Catalana d'Estudis Clàssics, IEC, 2003.

 

Podeu ampliar la informació sobre l'Aula Carles Riba al següent enllaç: http://www.ub.edu/acr/