Compendios de recursos electrónicos

Dipartimento di Filologia Classica e italianistica, Università di Bologna Pàgina que agrupa un gran nombre de recursos de la xarxa dedicats a l'estudi de l'antiguitat clàssica, especialment des del punt de vista filològic.