Francesca Mestre

fmestre@ub.edu

 

Francesca Mestre és catedràtica de filologia grega a la UB.

 

Llibres publicats

Mestre, Francesca i Gómez, Pilar (eds.) Three centuries of Greek culture under the Roman Empire. Homo Romanus Graeca oratione, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014, pàgs.

Vintró, Eulàlia, Mestre, Francesca i Gómez, Pilar (eds.) Som per mirar. Estudis de filologia grega oferts a Carles Miralles, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014

Vintró, Eulàlia, Mestre, francesca i Gómez, Pilar (eds.) Homenatge a Montserrat Jufresa, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012.

Mestre, Francesca i Gómez, Pilar, Lucian of Samosata. Greek writer and Roman citizen, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2010.

Jufresa, Montserrat, Mestre, Francesca, Gómez, Pilar i Guilabert, Pau (eds.) Plutarc a la seva època: paideia i societat, Sociedad Española de Plutarquistas, 2005.

 

Altres publicacions rellevants

Mestre, Francesca i Gómez, Pilar, "Llucià i el culte imperial", Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia, 8, 2018, pàgs. 560-574.

Mestre, Francesca i Gómez, Pilar, "The Heroikus of Philostratus, a novel of heroes and more" dins de M. Futre, D. Konstan i B. D. MacQueen (eds.) Cultural crossroads in the ancient novel, Berlín, De Gruyter, 2018, pàgs. 107-122.

"Luciano y la patria: en torno al concepto de patris" dins de A. Camerotto i S. Maso (eds.) La satira del successo. La spettacolarizzazione della cultura nel mondo antico (tra retorica, filosofia, religione e potere), Milà, Mimesis Edizioni, 2017, pàgs. 457-476.

"Visiones y usos del mito en la literatura griega de época imperial" dins de J. de la Villa, E. Falqué, J. F. González i M. José Muñoz (eds.) Conventus classicorum. Temas y formas del mundo clásico I, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2017, pàgs. 665-688.

"Dialogue, discours, récit, danse: spectacle et paideia" dins de É. Marquis, A. Billault (eds.) Mixis. La mélange des genres chez Lucien de Samosate, París, Démopolis, 2017, pàgs. 239-255.

"El Plutarco de Filóstrato (Philostr. Ep. 73)" dins de A. Guzmán i I. Velázquez (eds.) De vera et falsa historia I. Estudios sobre falsificación documental y literatura griega, Madrid, Ediciones Clásicas, 2017, pàgs. 305-316. 

"Il potere politico in Luciano: sovrani, governatori e potenti," Annali online di Ferrara-Lettere, 11, 2, 2016, pàgs. 41-54.

"Les héros et la mort dans l'Héroïkos de Philostrate," Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, 31-32, 2016, pàgs. 143-159.

"Exercices scolaires: un moyen de réfléchir sans émotion et sans danger", Rursus. Poiétique, réception et réécriture des textes antiques, 9, 2016 [en línia al següent enllaç. Consultat l'1 d'abril del 2019.]

"Odiseo y Palamedes: historia de una rivalidad" dins de C. N. Fernández, J. T. Nápoli i G. C. Zecchin (eds.) Agón: competencia y cooperación de la antigua Grecia a la actualidad. Homenaje a Ana María González de Tobia, Editorial de la Universidad Nacional de la Plata, 2016, pàgs. 259-284.

"Reír con los que ríen en Luciano de Samósata" dins de C. Palachi i I. Chialva (eds.) Glôssai/ linguae en el Mundo Antiguo, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2015, pàgs. 77-89.

"Aspectos de la dramaturgia del diálogo en Luciano", LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 32, 2014, pàgs. 331-355.

"La sophia de Philostrate. Quelques idées sur le Gymnastikos" dins de F. Mestre i P. Gómez (eds.) Three centuries of Greek culture under the Roman Empire. Homo Romanus Graeca oratione, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014, pàgs. 287-299.

"Héroes de culto i héroes del mito en el Heroico de Filóstrato" dins de A. Pérez-Jiménez (ed.) Allegoria. Realidad, fantasía, interpretación, funciones y pervivencia del mito griego. Estudios en honor del profesor Carlos García Gual, Saragossa, Pórtico, 2014, pàgs. 423-436.

"Luciano y Taciano: sobre el más allá y el juicio final", Circe de clásicos y modernos, 17, 2013, pàgs. 49-66.

"Luciano y las lenguas", Nuntius Antiquus, 8-9, 2013, pàgs. 59-90.

"Lucien, les philosophes et les philosophies", Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, 28-29, 2013, pàgs. 63-82.

"Espace géographique, espace mythique, espace hellénique chez Philostrate" dins de M. Jufresa, M. Reig, J. Carruesco (eds.) Ouranós-Gaia. L'espai a Grècia III: anomenar l'espai, Barcelona, Institut Català d'Arqueologi Clàssica, 2013, pàgs. 51-57.

"L'Héroïkos de Philostrate: lieux de mémoire et identité hellénique dans l'empire romain" dins de A. Gangloff (ed.) Lieux de mémoire en orient grec à l'époque impériale, Berna, Peter Lang, 2013, pàgs. 63-75.

"Declamation by deceit: a sophist's trickery" dins de J. Martínez (ed.) Mundus vult decipi. Estudios interdisciplinares sobre falsificación textual y literaria, Madrid, Ediciones Clásicas, 2012, pàgs. 239-247.

"Interpretatio romana. Grècia i Roma: visions creuades" dins de M. Jufresa (ed.) Informació i comunicació a Grècia i Roma, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2010, pàgs. 131-146.

 

Traduccions destacades

Luciano. Obras IV.  Francesca Mestre i Pilar Gómez (trads.), Madrid, Alma Mater, 2007.

Dió de Prusa. L'Euboic. Un elogi dels pobres. Francesca Mestre i Pilar Gómez (trads.), Barcelona, La Magrana, 2003.

Luciano. Obras III.  Montserrat Jufresa, Francesca Mestre i Pilar Gómez (trads.), Madrid, Alma Mater, 2000.

Filóstrato. Heroico. Gimnástico. Descripciones de cuadros; Calístrato. Descripciones, Madrid, Gredos, 1996.

Epicuro. Obras. Montserrat Jufresa, Francesca Mestre i Montserrat Camps (trads.) Madrid, Tecnos, 1991.

Llucià. Nigrí. Demònax. Subhasta de vides. Anacarsis. Menip. Montserrat Jufresa i Francesca Mestre (trads.) Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1990.

 

Pendents de publicació

"Unité et variété dans la polygraphie de Philostrate" dins de I. Gassino i D. Kasprzyk (eds.) La polygraphie comme norme, Publications de l'Université de Rouen, 2019.