M. Teresa Fau Ramos

mfau@ub.edu

 

M. Teresa Fau Ramos és professora titular de filologia grega a la UB. Les seves àrees d'investigacions principals són el politeisme grec, la literatura cristiana en llengua grega, l'antropologia cultural del món grec i la història i la historiografia gregues.

 

Grups de recerca (des del 2010)

"Arte de la palabra y representación de la imagen en el pensamiento y la literatura griega de época imperial: Plutarco, Dión Crisóstomo, Luciano, Filóstrato" (FFI 2016-77969-P). Investigadora principal: Francesca Mestre. 2016-2020.

"Graecia Capta" (2014 SGR 1127). Investigadora principal: Francesca Mestre. 2014-2017.

"Narrativas griegas de época imperial: formas y usos del texto en una sociedad libresca" (FFI2012-34861). Investigadora principal: Francesca Mestre. 2009-2013.

"Graecia Capta" (2009 SGR 1047). Investigadora principal: Francesca Mestre. 2009-2013.

"Recrear el logos: narrativas griegas de época imperial (FFI2009-08858). Investigadora principal: Francesca Mestre. 2010-2012.

 

Aportacions més rellevants. (des del 2010)

Fau, M. Teresa i Jufresa, Montserrat, "Modelando al varón. Macrina vs. Iscómaco. Capítol de llibre. En premsa.

"Més enllà del document processal: les Actes del martiri de Justí" comunicació al col·loqui internacional de les Terceres Trobades Franco-Catalanes sobre l'Antiguitat Clàssica "Formes del discurs literari i filosòfic a l'antiguitat" organitzades per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics a Barcelona els dies 25 i 26 d'octubre del 2018.

"Noves tendències en els estudis hagiogràfics" comunicació al XVIII Simposi d'Estudis Clàssics "Noves tendències en els estudis clàssics" organitzat per la Secció Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos a Barcelona els dies 18, 19 i 20 d'octubre del 2018.

"Hèracles, Hilas i un bisbe mexicà" comunicació a les "Jornades de Tradició Clàssica en honor de Pau Gilabert" organitzades pel Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica a Barcelona els dies 31 de maig i 1 de juny del 2018.

"I es posà a parlar amb ells en grec: l'opció per la llengua en les Actes dels màrtirs" comunicació a les "Jornades Internacionals del Món Clàssic en honor de Carles Miralles" organitzades per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics a Barcelona els dies 18 i 19 de gener del 2018.

"Hostils, injustos i traïdors: una visió dels indígenes en certs mites grecs de colonització" dins de M. Oller, J. Pàmies i C. Varias (eds.) Tierra, territorio y población en la Grecia antigua: aspectos institucionales y míticos, I, Mering, Utopica Verlag, 2017, pàgs. 233-244.

"Les blasfèmies dels cristians: referències a les divinitats paganes en les Actes dels màrtirs" dins de J. de la Villa, E. Falqué, J. F. González i Mª J. Muñoz (eds.) Conventus classicorum. Temas y formas del mundo clásico. Temes i formes del món clàssic, II, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2017, pàgs. 113-119.

"Razones para la apostasia? Los deberes familiares como argumento utilizado en las Actas de los mártires" dins de E. Borrell i P. Gómez (eds.) Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2016, pàgs. 55-61.

"Aristòtil, Constitució dels Atenesos" dins de F. Mestre (ed.) Anthologia/ Antologia. Selecció de textos grecs d'Homer a Libani, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2015, pàgs.173-181.

"Legislar tenía un precio" dins de P. Gómez, D. Ferreira, A. de Oliveira (eds.) Plutarco entre dos mundos: visôes de Esparta, Atenas e Roma. Plutarch between worlds: visions of Sparta, Athens and Rome, I, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014, pàgs. 49-70.

Jufresa, Montserrat i Fau, M. Teresa, "El cos molest en l'obra d'Epictet", Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, 28-29, 2013, pàgs. 105-118.

"Temístocles i les dones" dins de F. Mestre, E. Vintró i P. Gómez Homenatge a Montserrat Jufresa, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012, pàgs. 75-80.

Jufresa, Montserrat i Fau, M. Teresa, "El alejamiento de los mejores: el ostracismo en Plutarco" dins de J. Mª. Candau, F. J. González i A. L. Chávez (eds.) Plutarco transmisor. Actas del X Simposio Internacional de la Sociedad Española de Plutarquistas, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2011, pàgs.187-190.

"Temístocles, l'heroi" dins de E. Borrell, P. Gómez (eds.) Artes ad humanitatem, I, Barcelona, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2010, pàgs. 125-129.

La saviesa de l'esclau. Antologia d'Epictet, Cànoves, Proteus, 2010.