Carles Garriga

cgarriga@ub.edu

 

Carles Garriga és doctor en filologia clàssica i professor titular a la facultat de filologia de la UB.

 

Publicacions més rellevants

"Sòfocles i la tradició d'Àiax", Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, 31-32, 2016, pàgs. 33-52.

"En el fons de la realitat hi ha el mite. Carles Miralles, poeta i traductor", Serra d'Or, 667-668, 2015, pàgs. 30-32.

"Entre els clàssics i els intel·lectuals", Auriga. Revista de divulgació del món clàssic, 75, 2015, pàgs. 41-42.

"Le droit se déplace': Paul Mazon ed Aesch. Ch. 308" Lexis,  33, 2015, pàgs. 127-149.

"Llegir Maragall: Miralles des de Riba" Haidé. Revista d'estudis maragallians, 4, 2015, pàgs. 109-122.

"La tragèdia i el tràgic de Riba" dins de DD.AA. TRAGÈDIA ΤΡΑΓΩΔΙΑ. Teoria i presència del gènere en la literatura catalana, publicacions de la Universitat de Barcelona, 2015, pàgs. 289-309.

"L'absolució d'Orestes i l'angoixa de l'espectador", Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, 30, 2014, pàgs. 43-58.

"Idees medievals sobre la tragèdia" dins de J. A. Clua (ed.) Usos i tradició de les literatures clàssiques a les literatures medievals, Lleida, Pagès Editors, 2013, pàgs. 171-182.

"Memòria i veritat en Petrarca (Fam. IV 1)" dins de E. Duran i M. Toldrà Itineraris. Nou estudi sobre cultura al Renaixement, València, Tres i Quatre, 2012, pàgs. 17-31.

"El dilema d'Agamèmnon i el temps" dins de E. Vintró, F. Mestre i P. Gómez Homenatge a Montserrat Jufresa, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012, pàgs. 81-100.

"Eugeni d'Ors i Rovira" dins de M. Tudela i P. Izquierdo (eds.) La nissaga catalana del món clàssic, Tarragona, Auriga, 2011, pàgs. 243-246.

"Joan Roís de Corella" dins de M. Tudela i P. Izquierdo (eds.) La nissaga catalana del món clàssic, Tarragona, Auriga, 2011, pàgs. 55-57.

"Katastrépho e katastrophé in Eschilo (Aesch. Pers. 787, Suppl. 442, Ag. 956, Eum. 490)" dins de M. Taufer Contributi critici sul testo di Eschilo. Ecdotica ed esegesi, Tübingen, Narr Verlah, 2011, pàgs. 149-164.

"Aesch. Eum. 778-93 (=808-23); 837-47 (=870-80)", LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 28, 2010, pàgs. 113-131.

"Una congettura dimenticata di Demetrio Triclinio ad Aesch. Eum. 819", LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 27, 2009, pàgs. 381-383.

"Memoria scritta su lamine d'oro", LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 27, 2009, pàgs. 457-473.

"Eschilo, Eum. 264 ss. e Schol. T II. 19, 87 B", Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 90, n. 3, 2008, pàgs. 77-88.

"Aiace in Eschilo (fr. 451q dubium Radt)", LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 24, 2006, pàgs. 233-245.

"Aristofane Aves 1553-64 ed i Psychagogoí di Eschilo" dins de P. Mureddu i G. F. Nieddu (eds.) Comicità e riso tra Aristofane e Menandro. Atti del convegno di studi. Cagliari 29 settembre- 01 ottobre 2005, Amsterdam, Hakkert, 2006, pàgs. 143-155.

"Pensar amb el diàleg", Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, 20, 2004, pàgs. 15-24.

 

Traduccions destacades

Plotí. Ennèades. Antologia. Carles Garriga i Josep Montserrat (trads.), Barcelona, Edicions 62, 2005.