Eulàlia Vintró Castells

EULÀLIA VINTRÓ CASTELLS
Catedràtica d’Universitat

Àrees d’investigació

Medicina grega: Hipòcrates
Comèdia grega antiga
Tradició clàssica: òpera
Literatura grega d’època romana: Llucià
Retòrica. Primera i segona sofística
Didàctica del grec
 

Projectes de recerca

 

"Recrear el logos: narrativas griegas de época imperial" (FFI2009-08858/FILO); Francesca Mestre; 2010

"Ser griego en el imperio romano: identidades y convivencia" (HUM2006-06980/FILO); Francesca Mestre; 2006 - 2009.

"Ser griego en el imperio romano" (BFF2003-06348); Francesca Mestre; 2003 - 2006

"Fragments de comèdia grega: origen i evolució del gènere" (MEDU); Eulàlia Vintró; 1983 - 1985

Un entorn virtual d’aprenentatge: el grec i les humanitats” Fase I i Fase II, finançat pel DURSI. (2003-05 i 2006-07)
 

Grups de recerca

"Graecia Capta" (SGR 2009-1047); Francesca Mestre; 2009

 

Altres activitats

Responsable del GCID Electra d’innovació docent de la UB. Reconegut per la UB l’any 2000 i acreditat com a grup consolidat per la UB l’any 2003. Des de l’any 2001 ha rebut ajuts de la UB i del DURSI dins les convocatòries respectives d’innovació docent.

Redactora i coordinadora del Pla d’Acció Tutorial de l’ensenyament de filologia clàssica, cursos 2003-04, 2004-05 i 2005-06.

Membre del Claustre de la UB, 2002-06

Membre de la Junta Consultiva de la Universitat
Autònoma de Madrid
 

Distincions rebudes

Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. 1988

Medalla de la UNICEF de España. 1991

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 2001

Distinció Jaume Vicens Vives d’Innovació docent al GCID Electra, de la Generalitat de Catalunya. 2004
 

Selecció de les publicacions

Alsina, J.; Vintró, E., Hipòcrates. Tractats mèdics. I, Barcelona 1972.

Vintró, E., Hipócrates y la nosología hipocrática, Barcelona 1973.

Vintró, E., Luciano. Historia verdadera. Timón. Prometeo y Diálogos de las hetairas, Barcelona 1974.

Vintró, E., “Cratino: Comedia y política en el siglo V”, BIEH IX, 1975, 45-66.

Alsina, J.; Vintró, E., Hipòcrates. Tractats mèdics. II, Barcelona 1976.

Vintró, E., “La utilització del món clàssic en el naixement de l’òpera” en Estudios Clásicos Apophoreta Philologica Emmanueli Fernández-Galiano a sodalibus oblata, Madrid 1984, 437-442.

Vintró, E., “El món grec a Wagner”, Ítaca 1, 1985, 127-146.

Vintró, E., “El movimiento sofístico. El nacimiento de la retórica”, biTARTE. Revista quatrimestral de humanidades 26, Donostia 2002, 5-22.

Vintró, E.; Mestre, F.; Gómez, P., “Noves vies docents en l’aprenentatge del grec clàssic a la Universitat” en 3r. Congreso Internacional docencia universitaria e investigación, Girona 2004.

Vintró, E., Mestre, F., Gómez, P. (coords.), Homenatge a Montserrat Jufresa, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2012.

Clavo, M.& Riu, X., Teatre grec:perspectives contemporànies, ISBN: 978-84-9779-537-1 , Pagès editors, Lleida, 2007.

 

Altres

Diputada a Corts Generals per Barcelona. 1979-82

Regidora, 1983-87 i Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 1987-99

Diputada al Parlament de Catalunya, 1984-87

Membre del Patronat de les Fundacions: Comín (1998-); Pi y Sunyer (1998-); Mª A. Capmany (1998-); Un sol món (2000-); Ribermúsica (2000-); Cooperacció (2003-).

Vocal de la Junta de Govern del Consorci del Gran Teatre del Liceu, per la Generalitat. 2004-.

Membre del Grup de Treball sobre Bon Govern i transparència administrativa de la Generalitat. 2005Tel.: (+34) 93 4035606
email: evintro@ub.edu

 

Departament de Filologia Grega
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel.: (+34) 93 4035707
Fax: (+34) 93 4039092