Bibliographic resources

Catàleg Col·lectiu de les Universitats públiques Catalanes Amb la possibilitat de fer portar els llibres a qualsevol de les seves biblioteques mitjançant el servei PUC.

Préstec interbibliotecari Formulari de préstec interbibliotecari de les biblioteques de la Universitat de Barcelona. Cal subscriure-s'hi.

Catálogo Colectivo REBIUN (Red de bibliotecas universitarias de España) Tots els llibres de les universitats públiques espanyoles.

Cambridge LibrarySearch Útil per a la cerca de qualsevol llibre gràcies a la seva gran extensió.

Bryn Mawr Classical Review Revista electrònica d'accés obert dedicada a ressenyes de publicacions de filologia clàssica. És possible subscriure-s'hi per rebre ressenyes diàries.

Refworks Eina de gestió bibliogràfica online. Gran versatilitat del format bibliogràfic de sortida. Està connectat a la majoria de catàlegs de les biblioteques universitàries, inclosa la de la UB.

JSTOR Repositori de gran quantitat de revistes acadèmiques d'alta repercussió, incloent-hi les més destacades en estudis clàssics. Només és accessible des de la xarxa de la biblioteca de la UB. Hi ha la possibilitat de connectar-s'hi per proxy: vegeu les instruccions aquí.