Programa

 

9:00 - 9:30

 

Rebuda dels participants i presentació de l'acte

 

9:30 - 10:30

Conferència

El canvi lingüístic en els termes de polaritat emfàtica: sintaxi, semàntica i prosòdia [pdf]

Montserrat Batllori  i Assumpció Rost

10:30 - 11:00

 

Pausa cafè

 

 

Prosòdia i dialectologia

 

11:00 - 11:15

Completant el quadre: Maó i Alaior, les interrogatives absolutes a Menorca, un canvi en curs

Ignasi Mascaró, Paolo Roseano

 

11:15 - 11:30

Variació en la interfície prosòdia-sintaxi: el focus en català

Maria del Mar Vanrell

 

11:30 - 11:45

El truncament tonal en català, castellà i friülà en el marc de la Teoria de l’Optimitat

Paolo Roseano, Lourdes Romera-Barrios

 

11:45 - 12:00

El gràfic de silueta com a eina metodològica per avaluar l’optimitat dels clústers dialectals

Wendy Elvira-García

 

12:10 - 12:15

 

Torn obert de preguntes

 

 

Prosòdia i multimodalitat

 

12:15 - 12:30

Rang tonal i emocions bàsiques en català

Juan María Garrido Almiñana

 

12:30 - 12:45

Adquisició de les peticions: una perspectiva multimodal

Iris Hübscher, Martina Garufi, Pilar Prieto

 

12:45 - 13:00

Els efectes positius de l'observació i la producció de gestos rítmics en les habilitats narratives de nens de 5 i 6 anys

Ingrid Vilà-Giménez, Alfonso Igualada, Pilar Prieto

 

13:00 - 13:15

Anàlisi multimodal de la incertesa en català

Laura Vincze, Iris Hübscher, Pilar Prieto

 

13:15 - 13:30

Estratègies d'atenuació gestual i prosòdica en el registre formal català

Cristina Sánchez, Iris Hübscher, Laura Vincze, Joan Borràs-Comes, Pilar Prieto

 

13:30 - 13:45

Interacció entre l’entonació i la gestualitat epistèmica

Evangelia Kiagia, Joan Borràs-Comes, Pilar Prieto

 

13:45 - 14:00

 

Torn obert de preguntes

 

14:00 - 15:30

 

Dinar dels participants

 

 

Prosòdia i didàctica

 

16:00 - 16:15

Efectes de la producció dels gestos rítmics en la millora de la pronunciació en la segona llengua

Olga Kushch, Daria Gluhareva, Pilar Prieto

 

16:15 - 16:30

Entonació i aprenentatge de segones llengües: anglòfons que aprenen català

Josefina Carrera-Sabaté, Jesús Bach-Marquès, Leia Jiménez, Mar Mir, Clàudia Pons, Paolo Roseano

 

16:30 - 16:45

Les activitats musicals ajuden a millorar la pronunciació en una llengua estrangera?

Florence Baills

 

16:45 - 17:00

Disseny d’activitats prosòdiques i pragmàtiques per millorar la competència comunicativa de les persones amb Síndrome de Down

Lourdes Aguilar, Yurena Gutiérrez-González

 

17:00 - 17:15

Hi ha correlació entre entonació i qualitat de les vocals del català?

Jesús Bach-Marquès, Josefina Carrera-Sabaté, Paolo Roseano, Ana Ma. Fernández Planas

 

17:15 - 17: 30

Les interrogatives pronominals de l’alumnat que aprèn català com a l2

Dolors Font-Rotchés, Agnès Rius-Escudé

 

17:30 - 17:45

 

Torn obert de preguntes

 

17:45 - 18:00

Elecció de la seu de l'any vinent