ConvocatÒria

 

Convocatòria de comunicacions

 

Al Workshop sobre la prosòdia del català s'hi accepten resums sobre qualsevol aspecte fonètic o fonològic de la prosòdia del català. També s'hi accepten contribucions a la recerca interdisciplinària en prosòdia del català, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres. Els resums podran ser escrits en qualsevol llengua romànica (preferentment en català) o en anglès. Hi haurà un procés de selecció arbitrat.

 

Format dels resums

 

Els resums s'han d'enviar en format DOC i PDF. L'extensió màxima dels resums és d'una pàgina de text, i s'hi pot afegir una pàgina més per incloure les referències bibliogràfiques i figures. El marge de les pàgines ha de ser de 2,5 cm a tots quatre costats (en format A4). Tipus de lletra: Times New Roman, 12 pt. L'espaiat entre línies ha de ser senzill. La primera línia de l'abstract ha d'incloure el títol en negreta, la segona línia ha d'incloure el/s nom/s de l'/dels autor/s, la tercera línia ha d'incloure les respectives aficilacions, i la quarta línia ha d'incloure els correus electrònics. Cal deixar una línia en blanc entre les línies del títol i el text del resum.

 

També s'ha d'enviar una còpia anònima del resum.

 

Podeu enviar els resums (la còpia anònima i la que inclou els noms) per correu electrònic fins al 30 d'abril de 2017 a les adreces electròniques següents: labphon@ub.edu o labfonetica@gmail.com. La notificació sobre l'acceptació o no dels resums es durà a terme durant el mes de maig de 2017.

 

 


Si teniu qualsevol dubte, ens podeu contactar a labphon@ub.edu o labfonetica@gmail.com.