Dates importants

PitchContour

El Workshop sobre la prosòdia del català (anteriorment «Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI») arriba a la 9a edició. En aquest workshop s'hi accepten propostes de comunicacions sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'hi accepten contribucions a la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres.

Aquest workshop està organitzat per una xarxa de grups que fan recerca en prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i l’Institut Menorquí d’Estudis. Es durà a terme a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona el 4 de juliol de 2017. L'assistència és gratuïta, però cal inscriure-s'hi.

Ponents convidades

Montserrat Batllori i Assumpció Rost

Universitat de Girona i Universitat de les Illes Balears

Montserrat Batllori és professora de la UdG des del curs 1992-1993 i anteriorment de la UAB amb destí a l’Estudi General de Girona des del curs 1990-1991. Treballa en lingüística diacrònica i gramàtica comparada. Compta amb treballs tant en sintaxi històrica, com en fonètica i fonologia
històriques, morfologia i lexicografia. Ha estat Vicedegana d’estudiants i infraestructura docent de la Facultat de Lletres de la UdG (del 20-3-1997 al 20-3-2000 i del 20-3-2000 al 12-2-2004) i membre de la Comissió de recerca de la UdG (del 10-2006  al 06-2012), i actualment és coordinadora del Grau en Llengua i literatura espanyoles de la UdG (des del 9-4-2013). Compta amb cinc trams de docència i tres trams de recerca. Des de l’any 2006, ha estat avaluadora ANEP de projectes de la seva àrea de recerca en  nombroses ocasions i també fou avaluadora AGAUR. Actualment, conjuntament
amb la professora Ioana Sitaridou, de la Universitat de Cambridge, treballa en un llibre sobre l’ordre de paraules de les llengües romàniques que es publicarà a Cambridge University Press i, entre d'altres coses, també participa en el projecte de la Gramàtica del Català Antic amb un capítol sobre la subordinació consecutiva i comparativa, amb la professora Avel·lina Suñer, de la UdG. Forma part del Grup de Lingüística Diacrònica de la Universitat de Girona.

Assumpció Rost és professora a la Universitat de les Illes Balears. Centra la seva investigació en l'anàlisi i l'explicació del canvi foneticofonològic, mitjançant el recurs a la fonètica experimental, la dialectologia i la sociolingüística, a més de la gramàtica històrica. També ha treballat en sintaxi històrica, morfologia i lexicografia. La labor com a docent l'ha dut a terme entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears, on exerceix des del curs 2012-13. A més a més, des del curs 2013-14 fins el 2015-16, ha donat classe al Máster en Estudios Fónicos, del CSIC-UIMP. Forma part del grup de recerca HIPERTEXT (Universitat de les Illes Balears) i també és membre, com a col·laboradora, dels grups de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada (Universitat de Girona) i GRAling (Universitat de les Illes Balears).