Preinscripció i inscripció

 

El procés consta de les següents fases:

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ || LLIURAMENT PRESENCIAL O TELEMÀTIC || PAGAMENT I INSCRIPCIÓ DEFINITIVA

 


 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Del 2 al 31 de maig (ambdós inclosos)

 

S’haurà d’emplenar el formulari d’inscripció corresponent i adjuntar-hi una còpia del DNI, passaport o NIE.

Els estudiants hauran d’adjuntar, a més, una còpia del carnet d’estudiant o de la matrícula.

El formulari es pot obtenir a la Secretaria del Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona (Edifici històric, 2a planta) o bé directament al web.

[FORMULARI - FORMAT PDF]

[Tornar a dalt] 

LLIURAMENT PRESENCIAL O TELEMÀTIC

El formulari degudament emplenat i la còpia del document d’identitat (així com la còpia del carnet d’estudiant o de la matrícula, en el cas dels alumnes universitaris) es poden lliurar a la Secretaria del Departament de Filologia Romànica.

Si es prefereix, també es poden escanejar i enviar per correu electrònic, en format PDF, a l’adreça de Joan Fontana i Tous (joan_fontana@ub.edu).

[Tornar a dalt]


 

PAGAMENT I INSCRIPCIÓ DEFINITIVA

De l’1 al 6 de juny

 

Un cop acabat el període de preinscripció, es durà a terme la inscripció definitiva a la mateixa Secretaria del Departament mitjançant el pagament al número de compte que s’indicarà oportunament. Aquells que no es puguin desplaçar fins a la Universitat de Barcelona els dies previs al Seminari, podran acomplir el tràmit in situ al llarg del mateix dia de l’inici de les activitats (6 de juny).

 

MODALITATS DE PAGAMENT:

 

A) Alumnes de la Universitat de Barcelona: 20 EUROS.

B) Altres alumnes universitaris: 20 EUROS (amb dret a certificat d’assistència).

C) Altres inscrits: 30 EUROS (amb dret a certificat d’assistència).

Els professors de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona es podran inscriure de manera gratuïta i obtenir el reconeixement d’activitat formativa per part de l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) mitjançant la pertinent sol·licitud:

http://www.ub.edu/ice/mat/uni/ub/matub.php?curs=UNI2010451

[Tornar a dalt]