PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ


El procés consta de les següents fases:

1. PERÍODE

DE PREINSCRIPCIÓ

2. LLIURAMENT

PRESENCIAL O TELEMÀTIC

3. PAGAMENT

I INSCRIPCIÓ DEFINITIVA1. PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Del 15 d'abril al 15 de maig (ambdós inclosos).

 

S'haurà d'emplenar el formulari d'inscripció corresponent i adjuntar-hi una còpia del DNI, passaport o NIE.

 

Els estudiants hauran d'adjuntar, a més, una còpia del carnet d'estudiant o de la matrícula.

 

El formulari es pot obtenir a la Secretaria del Departament de Filologia Romànica de la UB (Edifici Històric, 2a planta) o bé directament a la web del Seminari. [CLIQUEU SOBRE UN DELS DOS ENLLAÇOS SEGÜENTS PER DESCARREGAR-VOS EL FORMULARI EN FORMAT PDF O BÉ EL FORMULARI EN FORMAT DOC]

 

[Tornar a dalt]

 


 

2. LLIURAMENT PRESENCIAL O TELEMÀTIC

El formulari degudament emplenat i la còpia del document d'identitat (així com la còpia del carnet d'estudiant o de la matrícula, en el cas dels alumnes universitaris) es poden lliurar a la Secretaria del Departament de Filologia Romànica.

 

Si es prefereix, també es poden escanejar i enviar per correu electrònic, en format PDF, a l'adreça de Joan Fontana i Tous (joan_fontana@ub.edu).

 

[Tornar a dalt]

 


 

3. PAGAMENT I INSCRIPCIÓ DEFINITIVA

Del 18 al 25 de maig.

 

Un cop acabat el període de preinscripció, i a partir de la llista de matriculats, es durà a terme la inscripció definitiva a la mateixa Secretaria del Departament mitjançant el pagament al número de compte que s'indicarà oportunament. Aquells que no es puguin desplaçar fins a la Universitat de Barcelona els dies previs al Seminari, podran acomplir el tràmit in situ al llarg del mateix dia (25 de maig) de l'inici de les activitats.

 

[Tornar a dalt]

 


 

MODALITATS DE PAGAMENT

  1. Alumnes de la Universitat de Barcelona: 20 EUROS (amb dret a dos crèdits de lliure elecció).
  2. Altres alumnes universitaris: 20 EUROS (sense dret als dos crèdits de lliure elecció de la UB).
  3. Altres inscrits: 30 EUROS.

 

Els professors de la Facultat de Filologia de la UB es podran inscriure de manera gratuïta i obtenir el reconeixement d'activitat formativa per part de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) mitjançant la pertinent sol·licitud. [CLIQUEU AQUÍ PER ANAR AL FORMULARI DE SOL·LICITUD]

 

[Tornar a dalt]