CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

Destinataris:

Per als estudiants de la UB el Seminari s'ofereix com una activitat que es reconeixerà amb 2 crèdits de lliure elecció.

 

Requisits:

  • Assistència regular a les sessions del Seminari.
  • Realització d'un exercici de síntesi sobre el Seminari, que s'haurà de lliurar a la professora Maria-Reina Bastardas abans del 2 de juny de 2009.