COMITÈ ORGANITZADOR

 

 

President:

José Enrique Gargallo Gil (Departament de Filologia Romànica de la UB): gargallo@ub.edu.


Col·laboradors:

Maria-Reina Bastardas Rufat (Departament de Filologia Romànica de la UB): reina.bastardas@ub.edu.

Joan Fontana i Tous (Departament de Filologia Romànica de la UB): joan_fontana@ub.edu.

Antonio Torres Torres (Departament de Filologia Hispànica de la UB): torres@ub.edu.