Audiovisuals

"Les Eumènides", producció en DVD. Autors: Maite Clavo, Natalia Palomar, Montserrat Nogueras, Jesús Carruesco, Alejandro Garrido, Cristian Carandell, Montserrat Reig. 

"Medea en l'art, el ritual i la literatura", producció en DVD.  Autors: Maite Clavo, Natalia Palomar, Montserrat Nogueras, Jesús Carruesco, Alejandro Garrido, Cristian Carandell, Montserrat Reig.