Serveis externs

El Laboratori de Fonètica també ofereix serveis a la societat externa al món universitari. Els sectors als quals s'ofereixen els serveis apunten a tots els terrenys en què intervé la veu humana: judicial, mèdic, logopèdic, publicitari, d'ensenyament d'L2-L3, d'oratòria i dicció, d'anàlisi de sons animals, lúdic i didàctic...

Serveis i capacitats:

  • Àmbit mèdic: informes sobre l’anàlisi de la qualitat de veu, anàlisi de l'efecte sobre la veu de diferents malalties i trastorns (fonètica - fonologia clínica)
  • Àmbit judicial i legal: transcripció ortogràfica d’arxius de veu, informes pericials per a judicis sobre qüestions de fonètica judicial o forense
  • Àmbit didàctic: informes personalitzats de nivell fònic per a acadèmies d’idiomes; jocs educatius a partir de materials fònics; preparació de material auditiu per a classes de llengua estrangera.
  • Àmbit educatiu: correcció de la dicció de la pròpia llengua i en el procés d'aprenentatge d'L2; reeducació de trastorns articulatoris i auditius (suport a la logopèdia)
  • Àmbit publicitari: gravació i edició d’arxius de veu
  • Àmbit de recerca: creació de scripts de Praat ad hoc, dissenyats per extraure dades en taules ordenades de manera que compleixin els requisits de determinat projecte.

Podeu trobar més informació aquí.