Personal del Laboratori

Membres i col·laboradors habituals

Eugenio Martínez Celdrán (director)
Lourdes Romera Barrios (co-directora)
Ana Ma. Fernández Planas (responsable tècnica -actualment no disponible-)
Paolo Roseano (responsable tècnic en substitució)
Victòria Novo Tovar (secretària administrativa)
Carolina Fabra Navarro (técnica de proyecto de investigación)
Joan Carles Mora Bonilla
Josefina Carrera Sabaté
Juan María Garrido Almiñana (UNED)
Simone Balocco
Wendy Elvira-García (UNED)

Estudiants de doctorat

José Vicente Benavent
Jesús Bach-Marquès
Peizhu Shang
María Cristina Armero Pérez (Universidad de Málaga)
Sonya Storari

Alumnes de grau en pràctiques

Valeria Palombo Leguizamón

Antics membres

Ramon Cerdà Massó
Valeria Salcioli Guidi
Sabela Labraña Barrero
Chia-wen Yeh
Dorota T. Szmidt
Sierykow

Antics alumnes de grau en pràctiques

Albert Ventayol Boada
Ariadna Expósito
Carolina Fabra Navarro
Enrique Benítez Pozo
Guisela Zannerini Neri
Núria Sintes Carrera
Patrícia Marsà Morales
Laura Alaña Vilas
Saray Heredia Rodríguez
Daniel Díez Salas

 


 

Eugenio Martínez Celdrán

Doctor en Filologia
Catedràtic emèrit del Departament de Lingüística General
Director del Laboratori de Fonètica

Eugenio Martínez Celdrán (Caravaca de la Cruz (Murcia) 1947) és Catedràtic emèrit de Lingüística General de la Universitat de Barcelona i director del Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia des de la seva creació l'any 1978. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades (RSEL, EFA, JIPA, Verba, LEA, RFE, etc.). Ha estat i és actualment investigador principal de projectes d'investigació, relacionats amb la fonètica, finançats pel Ministeri d'Educació i Ciència. És autor, a més, de diversos llibres entre els quals s'ha de destacar: Fonética (Teide, 1984, 4ª ed. 1994), Fonología General y Española (Teide, 1989), Fonética experimental (Síntesis, 1991), El sonido en la comunicación humana (Octaedro, 1996, 2ª ed. 2003); Análisis espectrográfico de los sonidos del habla (Ariel, 1998, 2ª ed. 2007) i Manual de Fonética Española (Ariel, 2007), , escrit amb la col·laboració de. A. Ma. Fernández Planas. En aquests últims anys, ha col·laborat també amb capítols en llibres coordinats per altres autors com, per exemple, M. Alvar, Introducción a la Lingüística Española (Ariel, 2000); P. Prieto, Teorías de la entonación (Ariel, 2003); E. Herrera y P. M. Butragueño, La tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas (El Colegio de México, 2003); M. Contini, Projet Amper. Atlas multimédia prosodique de l’Espace roman (Université Stendhal-Grenoble 3, 2005) y J. Dorta et al. Fundamentos epistemológicos y metodológicos de la historiografía lingüística en el ámbito hispánico (Arco/Libros, 2007). És, així mateix, creador i director d'Estudios de Fonética Experimental, publicada pel laboratori de Fonètica de la UB.

Currículum d'Eugenio Martínez Celdrán.


 

Ana Ma. Fernández Planas

Doctora en Lingüística
Responsable Tècnica del Laboratori de Fonètica

Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona des de l'any 2001 amb la tesi titulada Estudio electropalatográfico de la coarticulación vocálica en estructuras VCV en castellano. Des de 1991 està vinculada al Laboratori de Fonètica de la UB, del qual n'és la seva responsable tècnica des de 1998. Des de 2008 és professora associada al Departament de Lingüística on ha impartit les assignatures: "Lingüística", "Introducció a la Lingüística", "Fonètica experimental", "Fonologia de Laboratori" i "Fonètica" És la coordinadora internacional del domini lingüístic català en el projecte dedicat a l'Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. Participa i ha participat com a docent en diversos doctorats, màsters, postgraus i cursos d'especialització. La seva trajectòria investigadora s'ha concretat en diversos llibres i articles apareguts en revistes com Estudios de Fonética Experimental, Verba, Caplletra, Journal of the International Phonetic Association, Estudis Romànics, Onomázein, Géolinguistique, Head and Neck o Aphasiology, entre d'altres. Els seus treballs tracten la fonètica articulatòria, l'acústica i la perceptiva; s'ocupen d'aspectes segmentals i suprasegmentals i també d'algunes de les aplicacions d'aquesta ciència, bàsicament la fonètica forense i el terreny que comparteix la fonètica amb la logopèdia i l'otorronolaringologia.

Pàgina web personal d'Ana Ma. Fernández Planas.


 

Jesús Bach-Marquès

Doctorand en Filologia Catalana
Becari FI de la Secció de Lingüística Catalana

Graduat en Llengües i Literatures Modernes (català i anglès) per la Universitat de Barcelona (2015). Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UB, 2016). Actualment becari predoctoral FI a la Secció de Lingüística Catalana, amb docència al Grau en Comunicació i Indústries Culturals. Les seves línies de treball se centren, fonamentalment, en la fonètica segmental i suprasegmental i en l’ensenyament de la pronunciació de segones llengües, així com en història de la llengua. Coordinador i traductor de la interfície Guies de Pronunciació del Català.


 

Josefina Carrera SabatéJosefina Carrera

Doctora en Filologia Catalana
Professora agregada de Filologia Catalana

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1999). Màster en pertorbacions del llenguatge i l’audició (UB, 2001). Les seves línies de treball se centren, fonamentalment, en la sociofonètica, la prosòdia i l’ensenyament i aplicacions de la fonètica. Ha publicat Escola catalana i variació fonètica (2002), juntament amb Ana M. Fernández, Vocals mitjanes tòniques del català. Estudi contrastiu interdialectal (2005), i, amb Rosa Estopà i Imma Creus, EnRaonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica (2010). És autora de diversos articles científics en revistes nacionals i internacionals, ha participat en miscel.lànies com Oralment. Estudis de Variació funcional (1998), guardonada amb el premi A. M. Badia i Margarit de la Generalitat de Catalunya (1994), ha col.laborat en la segona edició de l’Encyclopedia of Language and Linguistics (2005) i ha contribuït en monografies com Variation in Indigenous Minority Languages (2009). Dirigeix la revista electrònica Llengua Societat i Comunicació (LSC) des de l’any 2003, en què va sortir a la llum. En el camp de la didàctica de la fonètica ha publicat Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental ([1995] 2001), amb Ana M. Fernández, Prácticas de transcripción fonética en castellano (2001), i, juntament amb Joan Solà i Clàudia Pons, ha dirigit l’espai web Els sons del català (2009). Des de 1995 ha participat en projectes d’investigació finançats que estan connectats a la variació lingüística i a la fonètica segmental i suprasegmental i, a partir de l’any 2001, també ha participat en projectes d’innovació docent. Des de 1994 és professora del Departament de Filologia catalana de la UB i, entre el 2000 i el 2004, també ho ha estat del de la UdL. Imparteix assignatures de llengua catalana, gramàtica descriptiva, llengua oral i fonètica.


 

Joan Carles Mora Bonilla

Doctor en Filologia Anglesa
Professor agregat de Folologia Anglesa

Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (2001) Joan C. Mora és professor i investigador al departament d'anglès de la Universitat de Barcelona. La seva recerca ha investigat el paper dels factors contextuals i individuals en el desenvolupament de la fluïdesa oral i la parla en segones llengües (L2) i l'adquisició fonològica en L2. El seus interessos de recerca es centren principalment en l'estudi del paper de l'input lingüístic en l'adquisició fonològica en bilingües i l’efecte de les diferències individuals cognitives en l’aprenentatge de la parla en segones llengües, però també inclouen els mètodes d’entranment fonètic, l’ensenyament de la pronunciació i el desenvolupament del coneixement metalingüístic en fonologia.

Pàgina web personal de Joan Carles Mora Bonilla.


 

Wendy Elvira-García

Wendy Elvira-García

Doctora en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Investigadora "Juan de la Cierva" al departament de Lengua Española y Lingüística General de la UNED

És investigadora del Grup de Recerca Actualing (UNED) i col·laboradora del Laboratori de Fonètica de la UB des de 2011. Ha estat professora associada a la  UPF i a la UB, a la Universität Osnabrück (Alemanya), professora convidada a la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) i estudiant visitant a KU Leuven (Bèlgica). Els seus interessos de recerca inclouen la fonètica teòrica i aplicada. La seva investigació bàsica tracta la interfície sintaxi-fonètica. En aquests moments li interessa particularment la integració de la prosòdia als models construccionals del llenguatge. A fonètica aplicada, dissenya eines per tractar problemes de la fonètica clínica i forense.

Pàgina web personal de Wendy Elvira-García.


 

Lourdes Romera BarriosLourdes Romera

Doctora en Filologia
Professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Co-directora del Laboratori de Fonètica

Doctora per la Universitat de Barcelona (1990) amb la tesi Problemas teóricos en fonología generativa. Va ser coordinadora (1998-2008) del Programa de Doctorat, amb esment de qualitat, en Lingüística i Comunicació.


 

Victòria Novo Tovar

Llicenciada en Història i Geografia
Secretària administrativa del Laboratori de Fonètica

 

 


 

Simone Balocco

Doctor en Acústica i Doctor en Electrònica i Telecomunicacions
Professor agregat de Matemàtiques i Ciències de la Computació

El Dr. Simone Balocco és professor agregat a la Universitat de Barcelona (Departament de matemàtiques i ciències de la computació) i investigador al Center for Computer Vision (CVC) de Bellaterra. Va rebre el títol de doctor en Acústica al laboratori CREATIS de la Universitat Lyon 1 (França) i el títol de doctor en Electrònica i Telecomunicacions en el MSD Lab de la Universitat de Florència (Itàlia). Les seves principals línies de recerca són l'estudi de l'aprenentatge automàtic profund, la intel·ligència artificial i les tècniques automatitzades de reconeixement de patrons aplicades a l’anàlisi d'imatges mèdiques i a la fonètica. 

Pàgina web personal de Simone Balocco.


 

Paolo RoseanoPaolo Roseano

Doctor en Sociologia i Doctor en Lingüística
Professor associat de Filologia Italiana

Doctor en Sociologia per la Universitat de Trieste (Itàlia) l'any 2004 amb la tesi La costruzione ciclica delle identità etniche. Il caso di studio del Friuli. A la mateixa universitat va ser professor associat de Sociologia de les relacions ètniques. Des de 1999 fins a 2004 va ser recercador a l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, on es va ocupar d’aspectes sociolingüístics de grups ètnics minoritzats.Doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona des de l'any 2012 amb la tesi titulada La prosòdia del friülà en el marc de l'Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. Des de 2007 està vinculat al Laboratori de Fonètica de la UB, amb el qual col·labora en el marc del projecte Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. Des de 2008 forma part també del Grup d’Estudis de Prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és professor associat de la UB i de la UOC, així com research fellow de la University of South Africa. Els seus interessos de recerca són la prosòdia de les llengües romàniques, el contacte de llengües, la fonètica i la morfologia del friülà. 

Pàgina web personal de Paolo Roseano.


 

Juan María Garrido AlmiñanaJuanma Garrido

Doctor en Filologia Hispànica
Professor titular al departament de Lengua Española y Lingüística General de la UNED

Juan María Garrido Almiñana és professor titular al departament de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Les seves àrees d’especialització són la Llengua Espanyola i la  Lingüística General i Aplicada, amb un especial interès per la Fonètica, la Fonologia i les Tecnologies de la Parla. La seva activitat investigadora s’ha mogut sempre entre la recerca bàsica i l’aplicada. Les seves principals línies de recerca són la descripció fonètica de la prosòdia, el disseny i recollida de corpus de parla, el desenvolupament d’eines de processat de la parla i l’aplicació de coneixement lingüístic i fonètic a les Tecnologies de la Parla.

Pàgina web personal de Juan María Garrido Almiñana.


Antics membres


 

Dorota T. Szmidt SierykowDorota

Doctora en Lingüística
Professora lectora de Filologia Eslava

Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona, Maîtrise en Science du Langage (Université Sorbonne Nouvelle, Paris III), llicenciatura en Filologia Romànica (Universitat de Barcelona). És professora del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona, Secció de Filologia Eslava. Les seves línies de recerca són fonètica i fonología de les llengües eslaves i romàniques, semàntica lèxica computacional i didàctica de les llengües eslaves com a L2. Les últimes publicacions en revistes: amb Joan Castellví: (2010) Cechy charakterystyczne fonetyki polskiej w nauczaniu Katalończyków, Glotodydaktyka polonistyczna – współczesny język Polski – językowy obraz świata, pp. 1-12, Universitas, Kraków /  (2009) La sonoritat en les fricatives intervocàliques del polonès,   Estudios de Fonética Experimental XVIII, pp. 379-400. Barcelona /(2008) La coordinación entre las articulaciones glotal y supraglotal en los grupos fricativa + fricativa del polaco, Language Design, Granada, pp. 281-287 / (2007) Coordination of glottal and supraglottal articulations in fricative + rhotic polish clusters”; Studia Phonetica Posnaniensia, Universitat de Adam Mickiewicz, Poznan /amb Agnieszka Mejnartowicz: (2009) Europejska wielojęzyczność i wielokulturowość, Investigationes Linguisticae XVIII, Universitat de Poznań, pp 80-88 / (2006) Los grupos fricativa + nasal del polaco. Realización sonora y fenómenos intermedios. Estudios de Fonética Experimental XV, pp. 67-97 /amb Joan Castellví i Agnieszka Mejnartowicz: (2002), Estudio comparativo de las consonantes sibilantes y africadas de las lenguas polaca, rusa y catalana, Estudios Hispánicos X. pp. 15-30, Universidad de Wroclaw, Polonia / amb Sabela Labraña, Joan Castellví i Lourdes Aguilar: (2008) L’intonation des phrases interrogatives avec l’expansión du sujet et avec l’expansion de l’objet du catalan barceloní, Géolinguistique 10, pp. 93-110. Imparteix assignatures de Llengua polonesa III, IV, V i Fonética i fonologia poloneses en el Grau de Llengües i Literatures Modernes de la Universitat de Barcelona.

 


Ramon

 

Ramon Cerdà Massó

Doctor en Filologia Romànica
Professor catedràtic emèrit del Departament de Lingüística General

Catedràtic emèrit de Lingüística General de la Universitat de Barcelona des de 2011. Anteriorment, catedràtic de lingüística de la Universitat de Barcelona (1986-2011) i catedràtic de llengua espanyola a la mateixa universitat (1981-86). També ha estat catedràtic i professor visitant en la Illinois University at Chicago Circle (1975-76 i 1978-79, respectivament). Entre els seus càrrecs més significatius es troben entre 1986 i 1992 representant d'Espanya en el projecte de traducció automàtica EUROTRA, i entre 1994 i 1999 President de la Sociedad Española de Lingüística. Les seves publicacions inclouen més de 100 treballs en diferents llengües.


 

Valeria Salcioli GuidiValeria

Doctora en Filologia

Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (1988) amb la tesi La entonación: estudio fonético-experimental de la entonación interrogativa catalana. Va ser coordinadora, juntament amb Lourdes Romera, del programa de doctorat amb Menció de Lingüística i Comunicació (1998-2008).


 

Sabela Labraña Barrero

Doctora en Lingüística

Titulada Mestra d'Educació Primària per la Universitat de Santiago de Compostela (1974) i llicenciada en Filologia Romànica (gallec-portuguès) per la Universitat de Barcelona (1988), va obtenir un doctorat en lingüística amb la tesi Estudio acústico das consoantes fricativas do galego (2005). Va adaptar al gallec el manual Introducción á fonética. O son na comunicación humana d'Eugenio Martínez Celdrán (2002). Entre els seus treballs en el camp de la fonètica acústica destaca An acoustic approach to the Galician gheada (ICPS 15, 2003).


 

Chia-wen Yeh

Doctora en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Chia-wen es va matricular al programa de doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge al 2014 després de completar els seus estudis de màstes en Llengua i Cultura espanyoles a la la Fu Jen Catholic University in Taiwan. És llicenciada en Espanyol amb un minor en anglès de la Wenzao Ursuline University of Languages. També va completar estudis com a professora de xinès com a segona llengua a 2012. Els seus principals interessos d'investigació inclouen l'estudi de les vocals del xinès mandarí de Taiwan i la pronunciació del xinès per part de parlants de català. Va defensar la seva tesi dotoral (El análisis acústico de las vocales del chino estándar: teoría y aplicación) l'any 2017. Els seus directors de tesi van ser Ana Ma. Fernández-Planas (UB) i Maximiliano Cortés (Fu Jen Catholic University).