Instrumental i recursos tècnics

Anàlisi articulatòria

 • Ultrasound Tongue Imaging de Articulate Instruments. Permet de observar els movimients de la llengua en les seqüències de parla.
 • EPG3 de Reading. Electropalatògraf. Permet de visualitzar contactes de la llengua amb el paladar en unes seqüències de parla donades.
 • WinEPG de Articulate Instruments. WinEPG de Articulate Instruments. Permet de visualitzar contactes de la llengua amb el paladar en unes seqüències de parla donades.
 • Glotògraf de Tevox. Possibilita l'observació del moviment d'apertura i tancament de les cordes vocals i proporciona un gràfic en forma d'ona.
 • Glotògraf 6103 de KAY Elemetrics Corp. Possibilita l'observació del moviment d'apertura i tancament de les cordes vocals i proporciona un gràfic en forma d'ona.
 • Nasometer II 6400 de KAYPentax. Permet d'obtenir dades de nasalància.

Anàlisi acústica

Tots els instruments i programes que s'inscriuen en aquest apartat permeten d'analitzar tots els paràmetres del senyal acústic (freqüència, intensitat i durada) a partir de tres gràfics fonamentals per a la representació del so (oscil.logrames, espectres i espectrogrames) i les seves combinacions. Alguns inclouen resultats estadístics i bases de dades.

 • Digital Sona-Graph 7800 de KAY Elemetrics Corp.
 • DSP Sona Graph 5500 de KAY Elemetrics Corp.
 • Computer Speech Lab. (CSL) 4300 de KAY Elemetrics Corp.
 • Computer Sppech Lab. (CSL) 4500 de KAY Elemetrics Corp
 • MultiSpeech Signal Analysis Workstation 3700 de KAY Elemetrics Corp.
 • Visi-Pitch 6095 de KAY Elemetrics Corp. 
 • Video Phonetics Program and Database 2.2 de KAY Elemetrics Corp.
 • Signalyze de Infosignal Inc.
 • PCVox del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Madrid.
 • CSRE45 de AVAAZ Innovations
 • Speech Analyzer 1.5 del SIL
 • PRAAT de Boersma y Weenink

Síntesi de parla

 • Voxsy2 de Tevox. Editor d'unitates fonètiques. Permet de crear fitxers de dades fonètiques que després poden ser recuperats i corregits o canviats i fitxers processats aptes per ser utilitzats per un conversor de text a parla.
 • Texvox2 de Tevox. Conversor de text a parla per a castellà que reprodueix fonèticament un text escrit en ortografia convencional a partir d'unitats processades.
 • Speech Adapter Box OM 8010 de Philips. El programa associat a aquest aparell s'anomena SP2. Digitalitza la veu humana. Voxsy2 és compatible amb SP2 ja que empren el mateix integrat: PCF8200 de Philips. És a dir, Voxsy2 pot llegir els fitxers generats per SP2.
 • Analysis/Synthesis Lab. (ASL) 2.1. de KAY Elemetrics Corp. Digitalitza fitxers de parla humana. És compatible amb CSL4300 de Kay Elemetrics Corp. i amb CSL4500 de Kay Elemetrics Corp.