Biblioteca

Aquest arxiu en format Excel conté els títols dels aproximadament 1.000 llibres i revistes dels fons del Laboratori de Fonètica. Tots els volums es poden consultar al Laboratori i estan exclosos del préstec.