Ana Ma. Fernández Planas
Ana Ma. Fernández Planas

 

Ana Ma. Fernández Planas obtained her PhD in Linguistics at the University of Barcelona in 2001 with the thesis titled Estudio electropalatográfico de la coarticulación vocálica en estructuras VCV en castellano. Since 1991 she works at the Laboratory of Phonetics of the UB, where she became the technical manager in 1998. Since 2008 she is Professor at the Department of Linguistics, where she has taught the following subjects: "Linguistics", "Introduction to Linguistics," "Experimental Phonetics", "Laboratory Phonology", and "Phonetics". She is the coordinator of the Catalan section of the Multimedia Atlas of Romance Prosody. She teaches in various PhD, MA, postgraduate and specialization courses. She has spublished several books and articles in journals such as: Estudios de Fonética Experimental, Verba, Caplletra, Journal of the Internacional Phonetic Association, Estudis Romànics, Onomázein, Géolinguistique, Head and Neck, Aphasiology, among others. Her works focus on articulatory phonetics, acoustics and perception. They address segmental and suprasegmentals issues, as well as some applications of phonetics in forensic issues, speech therapy and otorhinolaryngology.

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Education

 

2001 PhD in Linguistics, University of Barcelona

1991 Degree in Hispanic Linguistics, University of Barcelona

 

___________________________________________________________________________________________________________


Publications

 

2013

 

 

2012

 

2011

 

Martínez Celdrán, E.; A.M. Fernández Planas i Romera Barrios, L. (2011): «Influencia del bilingüismo en la entonación del castellano de Lleida», RILI (Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana), Vol. 17, pp. 27-38.

 

2010

 

Carrera Sabaté, J.; Fernández Planas, A.M. i Martínez Celdrán, E. (2010): «Declaratives i interrogatives absolutes del català en el marc del projecte internacional Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic», Caplletra, Vol. 49, pp. 133-167. [pdf]

 

2009

 

 

2008

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M; Aguilar Cuevas, L.; Carrera Sabaté, J; Romera Barrios, L; Salcioli Guidi, V; Szmidt, D.T; Labraña, S; Cabrera, M. i Valls, E. (2008): «Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l'Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT», Language Design, Special Issue. News Trends en Experimental Phonetics, pp. 119-127. [pdf]

 

Martínez-Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Roseano, P. (2008): «Aproximación al estudio de la entonación en la región de Murcia: Caravaca de la Cruz y Bullas» dins A. Turculet (ed.) La variation diatopique de l'intonation dans le domaine roumain et roman, Iaşi, Editura Universitații 'Alexander Ioan Cuza', pp. 75-92. [pdf]

 

Romera-Barrios, L.; Salcioli-Guidi, V.; Fernández-Planas, A.M.; Carrera-Sabaté, J.; Román-Montes de Oca, D. (2008): «The prosody of simple sentences in the Spanish of Barcelona, a Spanish-Catalan bilingual context» dins L. Colantoni i J. Steele (eds.) Selected Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish Phonology, Somerville, Cascadilla Press, pp. 167-181. [pdf]

 

Vilaseca, I.; Huerta, P.; Blanch, J.L.; Fernández Planas, A.M.; Jiménez, C.; i Bernal-Sprekelsen, M. (2008): «Voice quality after CO2 laser cordectomy-What can we really expect?», Head and Neck-Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck, Vol. 30, pp. 43-49.

 

2007

 

Carrera Sabaté, J.; Fernández Planas, A.M. i Pradilla Cardona, M.A. (2007): «De fonètica contrastiva: els africats alveolopalatals del lleidatà i del barceloní» dins  Martí, S. (coord), M. Cabré, F. Feliu, N. Iglesias i D. Prats (eds): Actes del tretzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Barcelona, PAM, pp. 93-106.

 

 

Martorell, L; Hoogeveen, D.; Fernández Planas, A.M. (2007): «Aproximació a l’entonació del català de València en el marc del projecte AMPERCAT», Estudios de Fonética Experimental, Vol. XVI, pp.  99-118. [pdf]

 

Romera Barrios, L.; Salcioli, V.; Fernández Planas, A.M.; Carrera, J.; Román, D. (2007): «Una muestra del español de Barcelona en el marco AMPER», Estudios de Fonética Experimental, Vol. XVI, pp.  147-184. [pdf]

 

van Oosterzee, C.; Fernández Planas, A.M.; Romera Barrios, L.; Carrera Sabaté, J.; Espuny, J. i Martínez Celdrán, E.  (2007): «Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión en “tortosí” y en “lleidatà”» dins Cano López, P; Fernández López, I; González Pereira, M.; Prego Vázquez, G.y Souto Gómez, M. (eds) Actas del VI Congreso de Lingüística General, Madrid, Arco/Libros S.L., pp. 1977-1989. [pdf]

 

2006

 

 

2005

 

 

2004

 

Carrera Sabaté, J.; Fernández Planas, A.M.; van Oosterzee, C.; Espuny, J. i Martínez Celdrán, E. (2004): «Les interrogatives al tortosí i al lleidatà. Un element diferenciador de dialectes», Estudios de fonética experimental, Vol. XIII, pp. 157-159. [pdf]

 

 

2003

 

 

 

2002

 

Casal, C.; Domínguez, C.; Fernández Planas, A.M.; Sarget, R.; Martínez Celdrán, e.; Sentís-Vilalta J. i Gay-Escoda, C. (2002): «Spectrographic Measures of the Speech of Young Children with Cleft Lip and Cleft Palate», Folia Phoniatrica et Logopaedica, Vol. 54, pp. 247-257.

 

Toledo-Munín, G.; Fernández-Planas, A.M.; Romera-Barrios, L.; Ortega-Escandell, A. i Matas-Crespo, J. (2002): «Tiempo y tono en español peninsular», dins Actes del II CFE, pp. 318-323. [pdf]

 

2001

 

 

2000

 

Fernández Planas, A.M. (2000): Estudio electropalatográfico de la coarticulación vocálica en estructuras VCV en castellano. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona. [pdf]

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2094/01.AMFP_1de2_TESIS.pdf?sequence=1

 

1999

 

Fernández Planas, A. M. (1999): «Acercamiento a la lectura de palatogramas», dins  J.de las Cuevas i D.Fasla (eds): Contribuciones al estudio de la lingüística aplicada, Logroño, Asociación Española de Lingüística Aplicada, pp.667-674.

 

Fernández Planas, A. M. (1999): «Aproximación al estudio de la influencia de la velocidad de habla en grupos consonánticos intervocálicos -st-», dins  J.Fernández González; C. Fernández Juncal; M. Marcos Sánchez; E Prieto de los Mozos y I.Santos Río (eds): Lingüística para el siglo XXI, Salamanca, Universitaria de Salamanca, pp.641-652.

 

1998

 

Fernández Planas, A. M. (1998): «Fonètica forense. L'anàlisi pericial de la veu com una aplicació de la fonètica», dins M.A. Pradilla (ed): El món dels sons, Benicarló, Alambor, pp.151-166.

 

1997

 

Fernández-Planas, A. M. (1997): « Aproximación a la configuración linguopalatal de consonantes velares intervocálicas en castellano», dins  J.L.Otal; I. Fortanet i V. Codina (eds): Estudios de lingüística aplicada, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp.745-752.

 

Fernández Planas, A.M.; Martínez Celdrán, E. (1997): «Sobre la articulación de [t-d] en español», Estudios de Fonética Experimental, Vol. VIII, pp.291-311.

 

1996

 

Berthier, M.; Fernández Planas, A. M.; Martínez Celdrán, E.; Kulisevsky, J. (1996): «Perceptual and acoustic correlates of affective prosody repetition in transcortical aphasias», Aphasiology, Vol. 10 (7), pp. 711-721.

 

1995

 

Rallo, L.; Fernández Planas, A.M. (1995): «La invariación acústica en las oclusivas sordas del castellano», Estudios de Fonética Experimental, Vol. VII, pp.45-74.

 

Romera, L.;Fernández Planas, A.M. (1995): «Nasal palatal: segment complex», Caplletra, Vol. 19, pp.43-50.

 

Romero, J.; Fernández Planas, A.M. (1995): «La invariación acústica en las fricativas del castellano», Estudios de Fonética Experimental, Vol. VII, pp.133-160.

 

Sala, L.; Fernández Planas, A.M. (1995): «La invariación acústica en las nasales del castellano», Estudios de Fonética Experimental, Vol. VII, pp.161-178.

 

1993

 

Fernández Planas, A.M. (1993): «Estudio del campo de dispersión de las vocales castellanas», Estudios de Fonética Experimental, Vol. V, pp.129-162.

 

Fernández Planas, A.M. (1993): «L'epítesi postconsonàntica de mots amb vibrant final a Blanes», Anuari de Filologia, Vol. XVI (4), pp. 73-101.

 

Laguna, E.; Obiols, J.; Salcioli, V.; Vayreda, A.; Fernández Planas, A.M. (1993): «Les marques de l'emoció en el discurs», Revista de Psicoterapia, Vol. 16, pp.83-102.

 


Back to top
___________________________________________________________________________________________________________

 


Conferences

 

2012

 

Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Martínez Celdrán, E.; Romera Barrios, L. Un estudio dialectométrico sobre la prosodia del catalán en las Illes Balears respecto a otros puntos del dominio lingüístico. X Congreso Internacional de Lingüística General (18-20 abril de 2012). Zaragoza. [Oral presentation]

 

Labraña, S.; Szmidt, D.T.; Fernández Planas, A.M.; Elvira, W. La Entonación de enunciativas e interrogativas neutras en las Illes Balears en el marco del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico. X Congreso Internacional de Lingüísitca General. Zaragoza. [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M; Roseano, P.; Romera Barrios, L.; Martínez Celdrán, E. L'entonació del català balear en el mapa de la prosòdia romànica europea. IV Workshop sobre l'Entonació del Català. Barcelona. [Oral presentation]

 

Romera Barrios, L.; Fernández Planas, A.M.; Roseano, P. Patrons entonatius del català i del castellà de Palma de Mallorca: influències prosòdiques mútues. III Workshop sobre l'Entonació del Català. Barcelona. [Oral presentation]

 

Roseano, P.; Fernández Planas, A.M.; Romera Barrios, L.; Martínez Celdrán, E. A dialectometrical approach to prosodic borrowing in Alghero Catalan. Fiith European Conference on Tone and Intonation (TIE5). Oxford. [Poster]

 

Roseano, P.; Fernández Planas, A.M.; Romera Barrios, L.; Martínez Celdrán, E. Razones históricas en la mezcla prosódica del catalán de L'Alguer. Tagung: 20 Jahre digitale Sprachgeographie. Berlín. [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Romera Barrios, L.; Martínez Celdrán, E. La prosodia del catalán balear en el mapa lingüístico y político de Europa. Tagung: 20 Jahre digitale Sprachgeographie. Berlín. [Oral presentation]

 

2011

 

Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Martínez Celdrán, E. Language contact and prosodic borrowing: the case of Alghero Catalan. Phonetics and Phonology in Iberia (PaPI). Tarragona. [Poster]

 

Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Martínez Celdrán, E.; Romera Barrios, L. Aproximació a les distàncies dialectomètriques ente alguns punts del domini lingüístic català a partir d'aspectes entonatius. III Workshop sobre Entonació del Català i CAT-ToBI. Barcelona. [Oral presentation]

 

Roseano, P.; Fernández Planas, A.M; Martínez Celdrán, E. Contacte lingüísic i manlleu prosòdic: hipòtesis sobre l'alguerès. III Workshop sobre Entonació del Català i CAT-ToBI. Barcelona. [Oral presentation]

 

Roseano, P.; Fernández Planas, A.M.; Martínez Celdrán, E. El etiquetaje entonativo autosegmental métrico en el marco del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico. V Congreso Internacional de Fonética Experimental. Cáceres. [Oral presentation]

 

2010

 

Martínez-Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Romera-Barrios, L. Caracterización melódica del español de Lleida. IV Jornadas internacionales del proyecto AMPER. Nuevos retos de la Geolingüística: el Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico. Sevilla. [Oral presentation]

 

Martínez-Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M. Són diferents les estructures L*+H i L*>H* perceptivament?. II Congrés de l'Entonació del Català i CAT-ToBI. Barcelona. [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M.; Roseano, P.; Dorta, J. y Martínez Celderán, E. ¿Continuidad prosódica en diferentes puntos de la Romania? El caso de algunas interrogativas. 26 Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. Valencia. [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M.; Romera, L; Roseano, P.; Martínez Celderán, E. y Carrera Sabaté, J. The prosody of declaratives and interrogatives in Catalan: a comparative study in the AMPER Project. The Fourth European Conference on Tone and Intonation (TIE4). Estocolmo. [Poster]

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M. y Roseano, P. A secundary voicing of stops in Spanish?. Workshop on Sound Change. Barcelona. [Poster]

 

2009

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández-Planas, A.M. L'entonació de declaratives i interrogatives absolutes del català al País Valencià: Castelló, València i Alacant. Workshop sobre l'entonació del català i Cat_ToBI. Barcelona (UAB) (17 de juliol). [Oral presentation]

 

Roseano, P.; Fernández-Planas, A.M.; Martínez-Celdrán, E. A quantitative implementation of the autosegmental-metrical model: the study of pitch and duration in Friulian. Workshop on Prosoody and Meaning (17-18 September). Barcelona (UAB-UPF-IEC). [Poster]

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Romera Barrios, L.;Carrera Sabaté, J. Questions headed by the particle “que” in the Spanish spoken in Lleida: a prosodic bilingualism interference. Workshop on Prosoody and Meaning (17-18 September). Barcelona (UAB-UPF-IEC).  [Poster]

 

2008

 

Fernández Planas, A. M.; Martínez Celdrán, E. Análisis del grupo [kt] y la velocidad de habla a partir de la electropalatografía. IV Congreso de Fonética Experimental. Granada (11-15 de febrer). [Oral presentation]

 

E. Martínez Celdrán, A. Mª Fernández Planas, L. Aguilar Cuevas, J. Carrera Sabaté, L. Romera Barrios, Dorota T. Szmidt, V. Salcioli Guidi, S.Labraña Barrero, M. Cabrera Callís y E. Valls Alecha. La prosodia de l’Alguer en el marco del AMPER-CAT. IV Congreso de Fonética Experimental. Granada (11-15 de febrer). [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.Mª. La electropalatografía (EPG) en el estudio articulatorio del habla: el WinEPG de Articulate Instruments Ltd.. Simposio Internacional '30 Aniversari del Laboratori de Fonètica de la UB'. Barcelona (3-5 de desembre de 2008). [Oral presentation]

 

Congosto, Y.; Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.Mª. Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico en España e Hispanoamérica. XV Congreso Internacional de la ALFAL (Asociación de Lingüística y Filología de América Latina). Montevideo (18-21 agost 2008).  [Poster]

 

Martínez-Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Roseano, P. Aproximación al estudio de la entonación en la región de Murcia: Caravaca de la Cruz y Bullas. Symposium sur la variation diathopique de l’intonation dans le domain roumain et roman. Iasi (20-22 octubre).  [Oral presentation]

 

2007

 

Fernández Planas, A.M. El projecte AMPERCAT al Laboratori de Fonètica de la UB. Giornate di Studi Catalani de la Universitá di Bologna. Bologna (20-21 de nov.2007). [Oral presentation]

 

2006

 

Fernández Planas, A.M.; Martínez Celdrán, E.; Romera Barrios, L.; Salcioli Guidi, V.; Carrera Sabaté, J.; Szmidt, D.T.; Labraña Barrero, S.; Aguilar Cuevas, L; Román Montes de Oca, D. Estudio de la prosodia de Girona en la modalidad interrogativa encabezada por 'que' en el marco AMPERCAT. Workshop Internacional 'III Jornadas científicas del proyecto AMPER'. La Laguna (Tenerife) (24-25 d'oct).  [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M.; Vilaseca, I.; Huerta, P. y Jiménez, C. Contribución del análisis fonético acústico en el ámbito clínico: evaluación de la voz en pacientes tratados de carcinoma laríngeo con láser carbónico. I Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Valencia (7-9 de novembre). [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M.; Carrera Sabaré, J.; Martínez Celdrán, E. Comparación de la entonación catalana de Tortosa y Lleida en las modalidades declarativa e interrogativa en frases con tres acentos tonales en la zona prenuclear. VII Congrés de Lingüística General (CLG). Barcelona (18-21 d'abril). [Oral presentation]

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Carrera Sabaré, J.; Román Montes De Oca, D. Presentació del projecte d'investigació 'AMPERCAT: Altles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic - Català i castellà a Catalunya'. VII Congrés de Lingüística General (CLG). Barcelona (18-21 d'abril). [Poster]

 

2005

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A. M.; Carrera Sabaté, J.; Van Oosterzee, C. Intonational description of interrogative sentences with initial unstressed 'que' in four Catalan dialects. PaPI05 (Phonetics and Phonology in Iberia). Barcelona (20-21 de juny).  [Poster]

 

Fernández Planas, A.M.; Carrera Sabaté, J.; Román Montes De Oca, D. Una caracterización de la prosodia del habla de laboratorio del catalán de Lleida. III Congreso de Fonetica Experimental. Santiago de Compostela (24-26 d'oct.).  [Oral presentation]

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Dorta, J.; Fernández Rei, E. Reconocimiento de variedades lingüísticas a partir de la entonación: el caso de algunas interrogativas de Tenerife, Santiago de Compostela y Barcelona. III Congreso da Sociedade Española de Acústica Forense. Santiago de Compostela (27-28 d'oct.).  [Oral presentation]

 

Carrera Sabaté, J.; Fernández Planas, A. M. Four degrees openness in some Catalan vowels. 10th International Conference on Speech and Computer (SPECOM). Patras (17-19 d'octubre).  [Oral presentation]

 

2004

 

Fernández Planas, A. M.; Martínez-Celdrán, E.; Van Oosterzee, C.; Salcioli, V.; Castellví, J.; Szmidt, D. Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión del 'barceloní' y del 'tarragoní'. VI Congreso de Lingüística General. Santiago de Compostela (3-7.V.2004).  [Oral presentation]

 

Van Oosterzee, C.; Fernández, A.M.; Romera,L.; Carrera, J.; Espuny, J.; Martínez, E. Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas sin expansión en tortosí y en lleidatà. VI Congreso de Lingüística General. Santiago de Compostela (3-7.V.2004).  [Oral presentation]

 

Pradilla Cardona, M.A.; Carrera Sabaté, J.; Fernández Planas, A.M. La sociolingüística variacionista i la fonètica experimental. Per a una complementarietat metodológica. IX Jornada sobre la variació lingüística: l'explotació de corpus lingüístics. Barcelona (17 de setembre).  [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M. Presentación general del proyecto AMPER en España. I Workshop 'IV Jornadas de AMPER en España'. Barcelona (25-26 de novembre).  [Oral presentation]

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M. Estudio metodológico acerca de la obtención del corpus fijo en el proyecto AMPER. I Workshop 'IV Jornadas de AMPER en España'. Barcelona (25-26 de novembre).  [Oral presentation]

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Carrera Sabaté, J. Las interrogativas absolutas con 'que' en catalán en frases sin expansión: un elemento diferenciador de dialectos. I Workshop 'IV Jornadas de AMPER en España'. Barcelona (25-26 novembre).  [Oral presentation]

 

Pamies, A.; Fernández Planas, A.M. Sobre la percepción de la duración vocálica en español. V Congreso Andaluz de Lingüística General. Granada (17-19 de novembre). [Oral presentation]

 

2003

 

Martínez Celdrán, E; Fernández Planas, A.M.; Fullana Rivera, N. Pre-Nuclear Tonal Inventories of Spanish Intonation. 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona (3-9 d'agost).  [Poster]

 

Fernández Planas, A.M.; Carrera Sabaté, J.; Pradilla Cardona, M. A. A Contrastive Study of Voiced Alveolo-Palatal Africates in the Catalan of Lleida and Barcelona. 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona (3-9 d'agost).  [Poster]

 

Carrera Sabaté, J.; Fernández Planas, A.M. Back Mid-Vowel Differences in Three Catalan Dialects. 17th International Congress of Linguistics. Praga (24-29 juliol).  [Poster]

 

Carrera-Sabaté, J.; Fernández-Planas, A.M.; Pradilla-Cardona, M.A. De fonètica contrastiva. Els africats alveolopalatals del lleidatà i del barceloní. 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Girona (8-13 de setembre). [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M.; Martínez Celdrán, E. El projecte AMPER. II Jornada d'Investigació al Departament. Barcelona (3 d'octubre).  [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M.; Martínez Celdrán, E. El proyecto AMPER (Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico). XXXIII Simposium de la Sociedad Española de Lingüística (SEL). Girona (16-19 de desembre). [Oral presentation]

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Salcioli Guidi, V.; Carrera Sabaté, J. Aproximación a la prosodia del dialecto de Barcelona. III Jornada Científica AMPER-España. Santiago de Compostela (19 de desem.).  [Oral presentation]

 

2002

 

Fernández-Planas, A.M.; Carrera-Sabaté, J. Percepción de vocales medias del catalán oriental central y del catalán noroccidental por parte de oyentes catalanohablantes y castellanohablantes de Lleida.V Congreso de Lingüística General. León (5-8 de març). [Oral presentation]

 

Pamies, A.; Fernández Planas, A. M. Acerca de la percepción de la duración vocálica en español. V Congreso de Lingüística General. León (5-8 de març). [Oral presentation]

 

Fernández Planas, A.M.; Pradilla Cardona, M.A. Características de las africadas del catalán oriental central. V Congreso de Lingüística General. León (5-8 de març). [Oral presentation]

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M. Taxonomía de los patrones fonológicos entonativos de declarativas e interrogativas del español peninsular estándar (habla de laboratorio). La tonía. Dimensiones fonéticas y fonológicas. Coloquio internacional (Colegio de México. Centro de estudios lingüísticos y literarios). México D.F. (México) (12-14 març). [Oral presentation]

 

Huerta, P; Vilaseca, I.; Fernández Planas, A. M.; Cardesín, A.; Bernal, M. Calidad de voz en los pacientes intervenidos de carcinoma glótico T1 por vía transoral con láser CO2. 53 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial. A Coruña. [Oral presentation]

 

2001

 

Pamies, A; Fernández Planas, A.M; Martínez Celdrán, E; Ortega Escandell, A.; Amorós Céspedes, M.C. Umbrales tonales en español peninsular. II Congreso de Fonética Experimental. Sevilla (5-7 de març). [Oral presentation]

 

Toledo, G.A; Fernández Planas, A.M; Romera, L; Ortega Escandell, A.; Matas Crespo, J. Tiempo y tono en español peninsular. II Congreso de Fonética Experimental. Sevilla (5-7 de març). [Oral presentation]

 

Fernández, A.M.; Martínez Celdrán, E.; Salcioli, V.; Toledo, G.; Castellví, J. Taxonomía autosegmental del español peninsular. II congreso de fonética experimental. Sevilla. [Oral presentation]

 

Fernández-Planas, A.M.; Carrera-Sabaté, J. La dentalización de las alveolares en catalán.II Congreso de Fonética Experimental. Sevilla (5-7 de març). [Oral presentation]

 

Carrera-Sabaté, J.; Fernández-Planas, A.M.; Ortega-Escandell, A. Perception of Catalan medium vowels by Spanish speakers. 17th International Congress on Acoustics (02/09/2001 - 07/09/2001). Roma. [Oral presentation]

 

2000

 

Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M. Características fonéticas de la africada palatal sonora del español. IV Congreso de Lingüística General. Cádiz (3-6 d'abril).  [Oral presentation]

 

Fernández-Planas, A.M.; Carrera-Sabaté, J.; Matas-Crespo, J. Estudio perceptivo de vocales medias del catalán oriental central y del catalán noroccidental. IV Congreso de Lingüística General. Cádiz (3-6 d'abril).  [Oral presentation]

 

Carrera Sabaté, J.; Fernández Planas, A. M.; Matas Crespo, J.; Ortega Escandell, A. Differences in vowel quality in two Catalan dialects. Data from MDS. 8th Australian International Conference on Speech Science & Technology (SST2000) (ISBN: 0958857989). Canberra (Australia) (5-7 desembre).   [Oral presentation]

 

1999

 

Carrera-Sabaté, J.; Fernández-Planas, A. M.; Matas-Crespo, J. Estudi contrastiu de vocals mitjanes del català oriental central i nord-occidental. I Congrés de Fonètica Experimental. Tarragona (22-24 de febrer).  [Oral presentation]

 

1998

 

Fernández-Planas, A. M. Estudio sobre la influencia de la velocidad de habla en la dentalización de [s]. III Congreso de Lingüística General. Salamanca (23-25 de març).  [Oral presentation]

 

1997

 

Fernandez Planas, A. M. La transcripción fonética en castellano. XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Zaragoza (15-18 d'abril).  [Oral presentation]

 

1996

 

Fernández Planas, A.M. Aproximación a la lectura de palatogramas. XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Tarragona (23-26 d'abril).  [Oral presentation]

 

1995

 

Fernández Planas, A.M. Aproximación a la configuración linguopalatal de consonantes velares intervocálicas en castellano. Propuesta de subregiones articulatorias cuánticas. XIII Congreso Nacional de la ASociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Castelló de la Plana (26-28 d'abril).  [Oral presentation]

 

1992

 

Fernández Planas, A.M. Les marques de l'emoció en el discurs. La construcció de les emocions en el discurs des del punt de vista morfològic. III Congreso Internacional sobre constructivismo en psicoterapia. Barcelona (20-23 setembre).  [Oral presentation]

 

Back to top
___________________________________________________________________________________________________________

 


Invited speeches


Fernández Planas, A.M. La síntesi de la veu. Bases teòriques. Lab Fonetica URV (Tarragona). 24/03/1994.


Fernández Planas, A.M. El procés experimental de la síntesi de la veu. Lab Fonetica URV (Tarragona). 24/03/1994.


Fernández Planas, A.M. Fonètica forense: anàlisi pericial de la veu. ICE de la URV (Tarragona). 18/12/1996.


Martínez Celdrán, E.; Fernández Planas, A.M.; Carrera Sabaté, J. Aproximació al mapa prosòdic de la llengua catalana a Catalunya. 2ème Seminaire du Projet de l'Atlas Multimedia Prosodique de l'Espace Roman. Grenoble. 3/6/2004.


Fernández Planas, A.M. Análisis instrumental de la producción de los sonidos: la electropalatografía.UCM (Madrid). 23/11/2006.


Fernández Planas, A.M. L'estudi de l'entonació dialectal catalana en el marc AMPER al Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona.Giornate di Lingua e Letteratura Catalana. Bolonia. 20/11/2007.


Fernández Planas, A.M. Punto y modo de articualción y efectos de la coarticulación vocálica en las vibrantes del español a partir de datos electropalatográficos. Encuentro científico: 'Tipología de las róticas: manifestaciones fonéticas y consecuencias fonológicas'. París. 28/6/2011.


Fernández Planas, A.M. Une caractérisation electropalatographique de quelques consonnes linguales de l'espagnol: différences entre la nasale palatalisée et l'alvéolopalatale. Séminaires scientifiques de la Université de Provence. Aix-en-Provence. 30/09/2011.


Fernández Planas, A.M. Aspectos fonéticos de estabilidad y de inestabilidad relacionados con las nasales en español. V Congreso Internacional de Fonética Experimental.Cáceres. 25/10/2011.

 

Back to top

___________________________________________________________________________________________________________


Teaching

 

Since 2008 Associate Professor at the Department of General Linguistics, University of Barcelona

Back to top

___________________________________________________________________________________________________________


Directed thesis

 

Roseano, P. (2012), La prosòdia del friülà en el marc de l'Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. Phd thesis, University of Barcelona. [pdf]

Back to top

___________________________________________________________________________________________________________


Research projects

 

Research project title: Implementación de un modelo de reconocimiento de habla basado en rasgos acústicos
Reference: PB94-0919
Duration: from 1995 to 1998
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Research project title: Contribución al atlas multimedia de prosodia del espacio románico en Cataluña.
Tipus de contracte/Programa: SPGC - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento
Reference: BFF2003-08487
Duration: from 2003 to 2006
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Research project title: Hacia una geoprosodia del catalán y del castellano en las áreas de habla catalana y del castellano en Murcia (AMPERCAT)
Reference: FFI2009-09309
Duration: from 2010 to 2012
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Research project title: El procesamiento del habla y la invariación acústica en el español
Reference: PB91-0278
Duration: from 1992 to 1995
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Research project title: Els sons del català. Disseny i desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyamenti l'aprenentatge autònom de la fonètica (tercera fase)
Reference: 2010-MQD-00193
Duration: from 2011 to 2012
Main researcher: Clàudia Pons Moll

 

Research project title: Els sons del català. Disseny i desenvolupament de recursos tecnològics per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la fonètica (segona fase)
Reference: 2008PID-UB/108
Duration: from 2008 to 2009
Main researcher: Josefina Carerra Sabaté

 

Research project title: Els sons del català. Disseny i desenvolupament de rescursos tecnològics per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la fonètica (segona fase)
Reference: 2008MQD 00189
Duration: from 2008 to 2010
Main researcher: Joan Solà Cortassa

 

Research project title: Intercomprensió i adquisició de la comprensió escrita en llengües romàniques: català, espanyol, francès, gallec, italià, occità, portuguès ki romanès. 2a fase
Reference: 2009PID-UB/95
Duration: from 2010 to 2011
Main researcher: Ma. Teresa Garcia Castanyer

 

Research project title: Els sons del català. Disseny i desenvolupament de rescursos tecnològics per a l'aprenentatge i l'ensenyament de la fonètica
Reference: 2006PID-UB/014
Duration: from 2006 to 2008
Main researcher: Joan Solà Cortassa

 

Research project title: Guies de pronuniació del català per a no-catalanoparlants
Reference: 2011PID-UB/43
Duration: from 2011 to 2014
Main researcher: Josefina Carerra Sabaté

 

Research project title: Simposio Internacional '30 aniversari del laboratori de fonètica de la UB'
Reference: FFI2008-01133-E/FILO
Duration: from 2008 to 2009
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Research project title: Grup de Recerca en Fonètica Experimental (GREFE)
Reference: 2009SGR200
Duration: from 2009 to 2013
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Research project title: GREFE (Grup de recerca en fonètica experimental)
Reference: 2005SGR00741
Duration: from 2005 to 2009
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Research project title: Base de datos multimedia de la prosodia del catalán y del castellano en las zonas bilingües (AMPERCAT)
Reference: HUM2006-05238/FILO
Duration: from 2006 to 2009
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Research project title: Grup de Fonètica Experimental (GFE)
Reference: 1999SGR00256
Duration: from 1999 to 2001
Main researcher: Daniel Recasens Vives

 

Research project title: Grup de Fonètica Experimental (GFE)
Reference: 2001SGR00425
Duration: from 2001 to 2004
Main researcher: Daniel Recasens Vives

 

Research project title: Guies de pronunciació del català per a no catalanoparlants (2a fase)
Reference: 2012PID-UB/072
Duration: from 2012 to 2013
Main researcher: Josefina Carerra Sabaté

 

Research project title: Geoprosodia del catalán y del español en la zonas de habla catalana y del español en Murcia (AMPERCAT): últimos puntos de habla controlada y evaluación del habla espontánea
Reference: FFI2012-35998
Duration: from 2013 to 2016
Main researcher: Eugenio Martínez Celdrán

 

Back to top

___________________________________________________________________________________________________________

 

 LABORATORI DE FONÈTICA