Workshop sobre la pros˛dia del catalÓ

VI Workshop sobre la prosòdia del català

 

Barcelona, 26 de juny de 2014

 

Programa

 

LLibre de resums

 

9:00 - 9:30  

 

Rebuda dels participants i presentació de l'acte

 

9:30 - 10:30  

 

Variedades prosódicas del español atlántico: la entonación de Canarias, Cuba y Venezuela [pdf]

Josefa Dorta (Universidad de La Laguna)

10:30 - 11:00  

 

Pausa cafè

 

11:00 - 11:15  

 

La prosodia del catalán como modelo: haciendo el camino para el vasco [pdf]

Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde i Leire Gandarias (Euskal Herriko Unibertsitatea- Universidad del País Vasco)

11:15 - 11:30  

 

Diferències acústiques al pretonema de les interrogatives absolutes i de les declaratives neutres en català oriental central [pdf]

Ana Ma. Fernández Planas (Universitat de Barcelona), Paolo Roseano (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra), Wendy Elvira-García (Universitat de Barcelona) i Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona)

 

11:30 - 11:45  

 

La percepció dels trets acústics del pretonema de les interrogatives absolutes i de les declaratives neutres en català oriental central [pdf]

Paolo Roseano (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra), Wendy Elvira-García (Universitat de Barcelona), Ana Ma. Fernández Planas (Universitat de Barcelona), Ramon Cerdà Massó (Universitat de Barcelona) i Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona)

11:45 - 12:00  

 

Entonació i pragmàtica de les interrogatives totals del català central [pdf]

Joan Borràs-Comes (Universitat Pompeu Fabra) i Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu Fabra)

12:00 - 12:15  

 

Eti_ToBI: una eina per a l’etiquetatge Cat_ToBI automàtic en Praat [pdf]

Wendy Elvira-García (Universitat de Barcelona), Paolo Roseano (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra), Ana Ma. Fernández Planas (Universitat de Barcelona) i Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona)

12:15 - 12:30  

 

Les melodies de les interrogatives absolutes en català i en alemany. Una anàlisi comparativa [pdf]

José Torregrosa Azor i Dolors Font-Rotchés (Universitat de Barcelona)

12:30 - 13:00  

Torn obert de preguntes

   

 

 

 

15:00 - 15:15  

 

La percepció dels infants de la sincronia entre prosòdia i el gest [pdf]

Núria Esteve-Gibert (Universitat Pompeu Fabra), Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu Fabra) i Ferran Pons (Universitat de Barcelona)

15:15 - 15:30  

 

Els gestos coverbals (beat gestures) faciliten el record de les paraules per part dels infants [pdf]

Alfonso Igualada (Universitat Pompeu Fabra), Núria Esteve-Gibert (Universitat Pompeu Fabra) i Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu Fabra)

15:30 - 15:45  

 

El paper de la gestualitat i la prosòdia en l'adquisició de la incertesa [pdf]

Iris Hübscher (Universitat Pompeu Fabra), Núria Esteve-Gibert (Universitat Pompeu Fabra), Alfonso Igualada Pérez (Universitat Pompeu Fabra) i Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu Fabra)

15:45 - 16:00  

 

El paper de la prosòdia i la gestualitat en el desenvolupament de la comprensió de la ironia [pdf]

Santiago González-Fuente (Universitat Pompeu Fabra) i Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu Fabra)

16:00 - 16:15  

 

Caracterització acústica del material postfocal en oracions amb focus contrastiu [pdf]

Marianna Nadeu (University of Penn State) i Maria del Mar Vanrell (Freie Universität Berlin)

16:15 - 16:30  

 

Les interrogatives absolutes a Menorca: aproximació a un canvi en curs [pdf]

Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d'Estudis) i Paolo Roseano (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra)

16:30 - 17:00  

Torn obert de preguntes

17:00 - 17:30  

 

Pausa cafè

 

17:30 - 17:45  

 

Els aprenents de català com a llengua estrangera: alguns trets melòdics al contorn entonatiu [pdf]

Dolors Font-Rotchés (Universitat de Barcelona), Agnès Rius-Escudé (Universitat de Barcelona) i Francina Torras Compte (Universitat de Barcelona)

17:45 - 18:00  

 

Aspectes de la prosòdia de la Franja [pdf]

Lourdes Romera (Universitat de Barcelona), Ana Ma. Fernández Planas (Universitat de Barcelona), Wendy Elvira-García (Universitat de Barcelona), Paolo Roseano (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra), Albert Ventayol Boada (Universitat de Barcelona), Josefina Carrera Sabaté (Universitat de Barcelona) i Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona)

18:00 - 18:15  

 

La prosòdia i les partícules interrogatives com a codificadors de la font d’informació [pdf]

Maria del Mar Vanrell (Freie Universität Berlin), Meghan E. Armstrong (University of Massachusetts-Amherst) i Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu Fabra)

18:15 - 18:30  

 

Prosòdia, focus i ordre de mots en català i espanyol: una anàlisi amb la Teoria de l’Optimitat [pdf]

Ingo Feldhausen (Goethe-Universität Frankfurt i Université Paris 3) i Maria del Mar Vanrell (Freie Universität Berlin)

18:30 - 18:50  

Torn obert de preguntes

18:50 - 19:00  

Elecció de la seu de l'any vinent

 

LABORATORI DE FONÈTICA

 

 

Laboratori de Fonètica

Universitat de Barcelona
Edifici Josep Carner, 5è pis
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel. 934035650

e-mail: labphon@ub.edu