Workshop sobre la pros˛dia del catalÓ

VI Workshop sobre la prosòdia del català

 

Barcelona, 26 de juny de 2014

 

El Workshop sobre la prosòdia del català arriba a la sisena edició. El propòsit d'aquesta trobada és servir de fòrum de discussió i debat sobre la fonètica i fonologia suprasegmentals del català. El workshop està organitzat per una xarxa de grups que fan recerca en prosòdia de la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, i l’Institut Menorquí d’Estudis. Les passades edicions del workshop es van realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona (2009), la Universitat Pompeu Fabra (2010, 2013) i la Universitat de Barcelona (2011 i 2012), organitzades pel Grup d'Estudis de Prosòdia (UPF-UAB), el Laboratori de Fonètica (UB) i el Laboratori de Fonètica Aplicada (UB). Aquesta sisena edició del workshop ha estat organitzada pel Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona i es durà a terme el 26 de juny de 2014. L'assistència és gratuïta.

 

En aquest workshop es presenten comunicacions sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'accepten contribucions a la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, prosòdia i ensenyament del català, entre altres.

 

 

 

Ponent convidada

 

Josefa Dorta Luis

(Universidad de La Laguna)


"Variedades prosódicas del español atlántico: la entonación de Canarias, Cuba y Venezuela"

 

 

LABORATORI DE FONÈTICA

 

 

Laboratori de Fonètica

Universitat de Barcelona
Edifici Josep Carner, 5è pis
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel. 934035650

e-mail: labphon@ub.edu