● GID creat l'any 2000. ● Grup d'Innovació Docent Consolidat des de l'any 2003.
● Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya el 2004.